27.04.2006 Rīga, Latvija

«CORVUS COMPANY» piedalīšanās izstādē-konferencē TRANSPORTS UN LOĢISTIKA

Mēs esam veiksmīgi piedalījušies darījumu izstādē-konferencēTRANSPORTS UN LOĢISTIKA, kas ir būtisks pasākums uzņēmējiem, vadošajiem transporta un tranzīta jomas ekspertiem un valsts amatpersonām.Izstādes mērķis tika definēts sekojoši: reģiona transporta un tranzīta biznesa attīstības veicināšana, izveidojot stratēģiski izdevīgu sadarbības platformu transporta nozares uzņēmumu sadarbībai starp Rietumu un Austrumu valstīm. Piedalīties izstādē tikai aicināti uzņēmumi pēc darbības virziena un attīstības – sauszemes, jūras, gaisa kravu pārvadātāji un tādu saistītu nozaru pārstāvji kā komerctransporta dīleri, servisa un ar apkalpošanu saistīti uzņēmumi, ostu transporta infrastruktūras uzņēmumi, degvielas un naftas produktu tirgotāji, tādējādi mūsu uzņēmumam nodrošinot plašu mērķauditoriju.

„Corvus Company” iepazīstināja ar savu jauno komplekso pakalpojumu –pārstrādāto eļļu savākšanu to tālākajai utilizācijai, kā arī filtru, riepu un akumulatoru savākšanu. Piedaloties izstādē, „Corvus Company” pirmoreiz atzīmēja sev ļoti nozīmīgu notikumu – līguma parakstīšanu ar organizāciju „ZAĻAIS CENTRS”, kas nodarbojas ar apkārtējai videi kaitīgo preču un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu.

Ņemot vērā iepriekšējās Latvijas teritorijā darbojošās apkārtējai videi kaitīgo preču un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nepilnības, no 2006. gada jūlija plānots ieviest jauno atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

Šī iemesla dēļ un domājot par tālāko perspektīvo attīstību, mūsu uzņēmums sāka sadarboties ar minēto organizāciju. Tagad eļļu, eļļas materiālu, riepu un eļļas filtru importētājs, noslēdzot līgumu ar organizāciju „ZAĻAIS CENTRS”, tiks atbrīvoti no dabas resursu nodokļa maksāšanas.

„ZAĻAIS CENTRS” sniedz nepieciešamo informāciju importētāja darbības dokumentācijas jautājumos, organizē seminārus un konsultē klientus tos interesējošo jautājumu sakarā.

Tādā veidā „Corvus Company” kā bīstamo atkritumu operators sadarbībā ar „ZAĻAIS CENTRS” rūpējas par to, lai visi bīstamie atkritumi tiktu savākti un pārstrādāti, pamatojoties uz LR likumdošanu.

Ir vērts atzīmēt, ka izstādes organizētāji apbalvoja mūsu kompāniju ar atzinības rakstu, kurā izteikta pateicība un augti novērtēta uzņēmuma piedalīšanās izstādē.