CORVUS Company svin 15 gadu jubileju

CORVUS Company svin 15 gadu jubileju
2009. gada oktobrī CORVUS Company svin 15 gadu jubileju. Šim datumam mēs tuvojamies ar cerībām un ambīcijām, kas attaisnotas zināšanām un pieredzi, iegūtām pa šiem daudzajiem gadiem. Mūsu lielākā bagātība un sasniegumi – garā stipra, mērķtiecīga un draudzīga komanda, kuras sastāvā ietilpst augsta profila speciālisti ar lielu pieredzi.

Galvenais mūsu uzņēmuma mērķis — vides aizsardzība un aktīva cīņa par ekoloģiju. Galvenais mūsu darbības virziens – ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un kuģu balasta ūdeņu savākšana, kā arī naftas saturošo atkritumu, duļķu un ūdens pārstrāde un utilizācija.

Uzņēmums vairākkārtīgi ir apliecinājis savu kvalitatīvo darbu izpildi un konkurentspējīgumu. Par to liecina saņemtie diplomi, goda raksti, starptautiskais kvalitātes sertifikāts ISO 14001:2004.

Viss sākās 1994. gadā, kad tika dibināts CORVUS Company. Tajā brīdī uzņēmums mēģināja sevi realizēt it visā, kur varētu gūt peļņu un nest labumu tālākai attīstībai priekš jaunā uzņēmuma. Viens no darbības virzieniem, kurā mēģināja sevi realizēt „jaunais uzņēmējs” bija kuģu apgāde ar tehnisko aprīkojumu. Pateicoties tam arī tika izvēlēts uzņēmuma galvenais darbības virziens – savākšana un transportēšana ar naftas produktiem piesārņoto kuģu balasta ūdeni.

Biroja telpas, kuras uzņēmums tajā brīdī īrēja, strādāja 2-3 cilvēki, kas veidoja CORVUS-a sirdi un dvēseli. Turpmāk uzņēmums paplašināja savu darbības jomu, bet tēma palika tā pati.

Tika īrēts specializēts aprīkojums un transports. Atkritumu glabāšanai tika izīrēts „mazuta saimniecība” Bolderajas teritorijā kokapstrādes uzņēmumā, kas tika pārveidota specializētajā atkritumu glabātavā. Tika saņemtas visas nepieciešamās atļaujas priekš šīs smagās, bet tik atbildīgās darbības jomas, kas prasīja lielas piepūles.

CORVUS Company paplašināšanās un izaugsmes gaitā Bolderajas „mazuta saimniecība” kļuva par uzņēmuma īpašumu, tur tika veikta liela rekonstrukcija, pēc kuras uz 23 ha zems tika izveidota bāze ar rezervuāru parku un bīstamo atkritumu glabāšanas vietas uzlabošana un atjaunošanu. Uzņēmums varēja sev atļauties nopirkt specializēto aprīkojumu un transportu. Tagad, tas izmanto savu tehnisko jaudu.

Tagad, vairs netiek izīrētas biroja telpas, CORVUS Company ir pašiem sava biroju ēka un darbinieku skaits, kas strādā uzņēmuma ir ap 30 cilvēkiem.

Ņemot vērā uzņēmuma darbības jomu un augošās prasības vides aizsardzības jomā, viens no galvenajiem darbības principiem SIA „CORVUS Company” ir nepārtraukta ekoloģiskās politikas pilnveidošanās, lai pēc iespējas vairāk samazinātu bīstamo atkritumu iedarbību uz apkārtējo vidi.

Visu to mēs spējām sasniegt pateicoties entuziasmam un centīgam darbam.

Jo īpaši mēs esam pateicīgi mūsu klientiem un sadarbības partneriem par ticību mums un par sadarbību, kas nākotnē obligāti sasniegs jaunas virsotnes. Mēs obligāti strādāsim pie tā.

CORVUS Company saka paldies saviem darbiniekiem – bez Jums mēs nevarētu sasniegt to, kas mums ir un tikai Jums ir pa spēkam realizēt mūsu kopīgos plānus un sasniegt nospraustos mērķus nākotnē. Visu priekš uzņēmuma plaukšanas un ilgadīgas uzņēmuma darbības, tas nozīmē, ka arī priekš mūsu labklājības.

Apsveicam mūs visus ar jubileju!!!

15.10.2009 Kemnica, Vacija

«Results from Acid Tar Projects»

Organizācijas komiteja uzaicināja piedalīties Otrā starptautiskā skāba gudrona semināra darbā „Results from Acid Tar Projects», kas notika 2009 gadā 14 — 15 oktobrim pilsētā Chemnitz, Vācijā „CORVUS Company” pārstāvēja uzņēmuma vadītājs, inovācijas un attīstības departamenta direktori.


Šis seminārs ir Pirmā starptautiskā semināra turpinājums saistībā ar gudronu un skāba gudrona atjaunošanu, kas notika oktobra 2006 gadā, arī pilsētā Chemnitz.

Semināru organizēja tāpat kā 2006. gadā uzņēmumi BAUFELD un MUEG, kuriem jau ir daudzu gadu veiksmīga pieredze skābā gudrona atjaunošanas un utilizācijas projektu realizēšanā.Kopš pirmā semināra BAUFELD un MUEG paspēja paveikt virkni atjaunošanas projektu, piemēram, Neukirchen netālu no Chemnitz, kā arī tika uzsākti liela mēroga projekti citās Eiropas valstīs. Tāpēc organizatori nolēma, ka ir laiks, lai dalītos ar uzkrāto pieredzi.

Otrā starptautiskā semināra mērķis – iepazīstināt cilvēkus, iesaistītus gudrona atjaunošanas procesos un/vai atbildīgos par zemes gabaliem, kuri piesārņoti ar skābo gudronu, ar projekta darbu rezultātiem, jaunām tehnoloģijām, kā arī piedāvāt iespēju pieredzes apmaiņai šīs tēmas ietvaros.Semināra darbā piedalījās ne tikai projektu vadītāji, inženieri, ieinteresētu uzņēmumu menedžeri, bet arī oficiālo aģentūru un vadošo valsts institūciju pārstāvji. Apmeklētāji atbrauca no dažādām Eiropas valstīm: Vācijas, Čehijas, Rumānijas, Slovēnijas, Horvātijas, Francijas, Anglijas, Latvijas, Beļģijas un Amerikas.
Seminārs tika organizēts foruma veidā, kur tika apspriesti menedžmenta jautājumi, piedāvāti jauni atjaunošanas risinājumi, izskatīti skābā gudrona atjaunošanas un apstrādes tehnoloģijas un tehniskās iekārtas. Tika prezentēti jauni izgudrojumi, saistīti ar otrreizējo degvielu ražošanas tehnoloģijām no skābā gudrona, kā arī tika piedāvāti varianti sacietēto naftas produktu deponēšana un utilizēšana, kurus var izmantot kā otrreizējo degvielu elektrostacijām vai cementu ražošanas rūpnīcām.BAUFELD un MUEG balstoties uz iegūto pieredzi skābā gudrona un citu zemes gabalu piesārņotu ar ogļūdeņražiem atjaunošanas jomā, kā arī uz uzkrāto pieredzi šādu projektu realizēšanas laikā, novadīja šo pasākumu rezultātu prezentāciju.

Pēc uzstāšanām un prezentācijām semināra dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli par šo problēmu, kā arī uzdot interesējošus jautājumus. Dalībnieki intensīvi apsprieda un apmainījās ar pieredzi saistībā ar tehnoloģijām, procedūrām un finanšu aspektiem.

Semināra dalībnieki augsti novērtēja BAUFELD un MUEG ieguldījumu izstrādāšanas jomā un skābā gudrona atjaunošanas projektu realizēšanā, kā arī abu uzņēmumu iniciatīvu skābā gudrona otrā starptautiskā semināra organizēšanā. Pateicoties tam semināra dalībnieki ieguva speciālas zināšanas un noteikto pieredzi, kuru viņi var izmantot nākotnes projektu realizēšanas laikā.

22.09.2009 Sanktpēterburgs, Krievija

«NEVA 2009»

CORVUS Company vadība saņemot aicinājumu no saviem St. Pēterburga partneriem 2009. gadā 22-25. septembrim apmeklēja 10-to jubilejas izstādi „NEVA 2009” saistītu ar kuģu būvniecību, kuģošanu, ostu darbību, okeāna un šelfa apgūšanu..


Izstādes organizatori: “Lenexpo” JSC, Krievija, Dolpin Exhibition Ltd, Anglija. Izstādi atklāja Krievijas Federācijas transporta ministrs I. Livitins un St. Pēterburga gubernators V. Matvienko.

1991. gadā pēc „Kuģu Būvēšanas Ministrijas” un „Jūras Flotes Ministrijas” iniciatīvas PSRS organizēja „NEVA” izstādi, kura mūsdienās tiek uzskatīta par vissenāko Krievijas starptautisko jūras izstādi un tā ieņem vienu no vadošām vietām pasaulē starp starptautiskām jūras izstādēm.

Tā kā viens no CORVUS Company darbības virzieniem ir ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un kuģu balasta ūdeņu savākšana, kā arī naftas atkritumu savākšana turpmākai pārstrādei, šī brauciena mērķis kompānijas vadībai bija nostādīts – meklēšana un iepazīšanās ar jauniem uzņēmumiem – tankkuģu flotes kuģu īpašniekiem. Apspriežamo jautājumu spektrs bija diezgan plašs tāpēc, ka „NEVA 2009” izstādē bija kuģu uzņēmumu pārstāvji un īpašnieki, kuru īpašumā ir dažādu kategoriju tankkuģi, atkarībā no pilnas kravnesības (GP, MR, LR1 un utt.).

Kā arī bija ieplānotas tikšanās ar partneriem – kuģu aģentiem un superintendantiem, kuri pārstāv daudzu pasaules kuģošanas uzņēmumu intereses. Reglamentā tika iekļauti arī jautājumi par apūdeņoto naftas produktu attīrīšanas un pārstrādāšanas sistēmu. Tika panāktas daudzas vienošanās, kuras turpmāk noteikti dos pozitīvu efektu, ka arī vienkārša jaunu inovācijas risinājumu un modeļu apspriešana, pieredzes apmaiņa no abām pusēm, informāciju apmaiņa, ko saņēma dalībnieki izstādes laikā CORVUS Company vadība uzskata par ļoti produktīvu.

23.06.2009 Maskavā, Krievija

Maskavas starptautiskā izstāde «Nafta un Gāze» /MIOGE

2009. gada 23 jūnijā Maskavā atvērās desmitā starptautiskā izstāde „Nafta un Gāze” MIOGE. Katru gadu šis notikums uz vairākām dienām piesaista visu naftas gāzes kompleksa pārstāvju uzmanību, apvienojot lielākos speciālistus no visas pasaules. Neskatoties uz grūto pasaules ekonomisko situāciju, MIOGE ne tikai notur galveno pozīciju speciālistu jomā Krievijā, bet arī aktīvi attīstās. Šajā gadā centrālajā izstādes centrā „Ekspocentrs” piedalījās apmēram 1000 uzņēmumi no 40 valstīm, tai skaitā Krievija, Lielbritānija, Ungārija, Vācija, Itālija, Ķīna, Norvēģija, Polija, ASV, Somija, Francija, Šveice, Japāna.CORVUS Company nevarēja nepieņemet dalību tik liela mēroga pasākumā. Izstādē uzņēmuma vadība pievērsa lielu uzmanību tādiem lokāliem jautājumiem kā naftas iegūšana (dalība naftas kompāniju „Rosņeft” projektā Sahaļini-5), kā arī globālām problēmām saistīto naftas gāzes (SSG) utilizāciju. Kā arī tika apspriesti jautājumi par perspektīvu un attīstību naftas gāzes nozarē. Šim pasākumam tika veltīts tradicionālais Krievijas Naftas Gāzes Kongress, kura robežās izvērsās daudzpusējas debates par svarīgu problēmu iespējām un risinājumu variantiem enerģētikas sektorā. CORVUS Company piedalījās kongresā par ekoproblemātisko dūņu utilizāciju, kas rodas ekspluatējot naftas bāzes un pie naftas ieguves. Tāpat par izveidojušos tradīciju partnerībā ar NK „Rosņeft” kongresa ietvaros viena diena tika pavadīta kā Naftas Diena.Izstādes laikā dalībnieki apmainījās ar pieredzi, izstrādājot un īstenojot pētījumus ģeoloģijas un vides aizsardzības jomā. Nozīmīgs aspekts ekoloģijas drošībā ir derīgo izrakteņu droša transportēšana. No tā cik pareizi tiek organizēta naftas un gāzes iegūšana un transportēšana ir atkarīga ekoloģiskā drošība. Tādēļ ir svarīga izpratne par nepieciešamību, lai novērstu avārijas situācijas veicot profilaktiskās pārbaudes cauruļvadu sistēmā un ekspluatējot naftas bāzes. Apmainoties pieredzē ar tādiem uzņēmumiem kā Gazprom, Gidromashservis, Zarubezhneft, Rosneft, Stroytransgaz, TNK-BP, Pipe Metallurgical Company (TMK), ABB, Argus, Cameron, GE, National Oilwell Varco, Schneider Electric, StatoilHydro, Total, Weatherford, Yokogawa Electric un no daudziem citiem dalībniekiem CORVUS Company saņēma daudz noderīgas informācijas, kā arī dalījās savā pieredzē, kas ieinteresēja vairākas kompānijas monitoringa un naftas gāzes kompleksu apkalpošanā, ieguvām turpmākos sadarbības partnerus.

Pēc tradīcijas izstādes un kongresa dalībnieki iepazīstināja ar jaunākajiem inovācijas izstrādājumiem ģeoloģijas un naftas gāzes ieguvē, lai maksimāli efektīvi izmantotu dabas resursus. Un šeit mūsu uzņēmums priekš sevis ieguva daudz jauna un interesanta, lai tālāk attīstītu novatorisku uzņēmuma struktūru.