2011. gada 14. oktobrī ir saņemts sertifikāts

CORVUS Company inovāciju departaments ir uzsācis pirmās eksperimentālās piesārņoto naftas atkritumu, tostarp naftas duļķu un ar naftas produktiem piesārņotās grunts sadedzināšanas iekārtas ražošanu. Minētā iekārta ļaus sadedzināt arī cietos sadzīves un medicīniskos atkritumus.

Šī iekārta tiek izstrādāta uz firmas saņemto Latvijas patentu bāzes: LV14352B «Naftas duļķu sadedzināšanas veids un iekārta» un LV14353B «Naftas duļķu termiskās sadedzināšanas iekārta».
Naftas duļķu termiskās sadedzināšanas paņēmiens ietver pseidovārošā slāņa izveidi ar gaisu un izdalošos gāzu novadīšanu uz galīgu sadedzināšanu. Piedāvātajā paņēmienā gaisa padeves pseidovārošā slāņa izveidei procesā naftas duļķēs vienlaicīgi tiek ievadīta ūdens un degvielas emulsija, turklāt uz galīgu sadedzināšanu novirzāmo gāzu ātrums tiek regulēts.

Minētajā iekārtā zem dedzināšanas kamerām izvietotas vairākas caurules ar sprauslām gaisa pievadīšanai, starp kurām izvietotas mazāka diametra caurules ar sprauslām ūdens un degvielas emulsijas pievadīšanai; dedzināšanas kamerā pirms gāzu izejas atvēruma ir uzstādīts atspoguļojošs ekrāns.

Atkritumu termiskās sadedzināšanas iekārta sastāv no: dedzināšanas kameras, kas savienota ar galīgās sadedzināšanas kameru, siltumu izmantojošas ierīces un izdalošos gāzu attīrīšanas sistēmas. Piedāvātajā iekārtā kā galīgas sadedzināšanas kamera un siltumu izmantojoša ierīce tiek izmantots standarta tvaika katls, turklāt kurtuves grīda ir pazemināta par 500-800 mm, bet starp grīdu un apakšējo kurtuves ekrāna cilindru ierīkota sprausla 0÷20° leņķī attiecībā pret kurtuves grīdu; kā degviela galīgajai sadedzināšanai tiek izmantota ūdens un degvielas emulsija ar ūdens saturu 8-13%, bet emulsijas pagatavošana notiek rotorā maisītājā disperģētājā, piemēram, DRS 10. Piedāvātie izgudrojumi ļauj paaugstināt naftas duļķu galīgas sadedzināšanas efektivitāti, pateicoties to sadedzināšanas pilnīgumam, un pazemināt kaitīgo izmešu saturu atmosfērā.