14. Oktobris 2011 Maskava, Krievija

Atskaite par piedalīšanos starptautiskās konferences

«Naftas un naftas ķīmijas atkritumi 2011» darbā.

Kompānija «CORVUS Company» piedalījās starptautiskās konferences «Naftas un naftas ķīmijas atkritumi 2011» darbā, kas notika 14. oktobrī Maskavā un kuru organizēja Krievijas naftas, gāzes un ķīmijas vadošais integrētājs SAS «CREON». Viesnīcas «Balčut Kempinski Moskva» konferenču zālē bija sanākuši naftas un naftas un gāzes holdingu, naftas ieguves un naftas pārstrādes uzņēmumu, inženierijas kompāniju un projektētāju organizāciju pārstāvji.

Uz šodienu daudzu naftas pārstrādes un naftas ķīmijas uzņēmumu asākā problēma ir ražošanas atkritumu utilizācijas problēma. Tikai Krievijā ik gadu paliek nepieprasīti vairāk kā 3 miljoni naftas atkritumu un naftas duļķu. Neefektīvā to utilizācijas procesa rezultātā ir uzkrāti jau 100 miljoni tonnu atkritumu, no kuriem atkārtotas pārstrādes procesā var iegūt jaunus produktus vai otrreizējās izmantošanas izejvielas.

Naftas un naftas ķīmijas atkritumu utilizācijas problēmas risināšana Krievijas teritorijā pašlaik atrodas KF prezidenta kontrolē, kas ir izvirzījis uzdevumu visīsākajos termiņos izstrādāt un iesniegt Valsts domei ar ekoloģisko drošību saistītus likumprojektus. Jauno normatīvu izstrādes pamats būs Eiropas tehnoloģiskās rokasgrāmatas, kam raksturīgas striktas prasības naftas un naftas ķīmijas kompānijām.

Kompānija «CORVUS Company» kopš tās dibināšanas 1994. gadā nodarbojas tostarp arī ar naftas produktu atkritumu vākšanas, to pārstrādes un likvīdu naftas produktu ražošanas no minētās otrreizējās izejvielas jautājumiem. 17 darba gadu laikā kompānija ir uzkrājusi bagātu pieredzi naftas atkritumu pārstrādes un utilizācijas sfērā. Šajā laikā ir izmēģinātas dažādas metodes, izstrādātas un patentētas jaunas tehnoloģijas un iekārtas, kas tiek izmantotas naftas atkritumu un naftas duļķu pārstrādes un utilizācijas procesā.

Pašlaik «CORVUS Company» inovāciju departaments ir uzsācis pirmās eksperimentālās piesārņoto naftas atkritumu, tostarp naftas duļķu un ar naftas produktiem piesārņotās grunts sadedzināšanas iekārtas ražošanu. Minētā iekārta ļaus sadedzināt arī cietos sadzīves un medicīniskos atkritumus. Šī iekārta tiek izstrādāta uz firmas saņemto Latvijas patentu bāzes: LV14352B «Naftas duļķu sadedzināšanas veids un iekārta» un LV14353B «Naftas duļķu termiskās sadedzināšanas iekārta».

Mūsu kompānijas pieredze un izstrādes nav palikušas nepamanītas lietišķajās un zinātniskajās aprindās. Tā, kompānija «CORVUS Company» tika uzaicināta piedalīties konferences «Naftas un naftas ķīmijas atkritumi 2011» darbā kā eksperte no ES puses un ietilpa ar Krievijas Federācijas ekoloģiju saistīto likumprojektu grozījumu izstrādāšanas darba grupā.

Konferences gaitā tika skarti tādi jautājumi kā pašreizējais stāvoklis, perspektīvas un naftas duļķu ražošanas, pārstrādes un utilizācijas valsts regulējums, dažādu pārstrādes novirzienu ekonomiskā efektivitāte, tirgus stāvoklis un perspektīvas, utilizācijas projektu finansēšanas jautājumi, kā arī tika piedāvātas dažādas naftas un naftas ķīmijas atkritumu pārstrādes un utilizācijas tehnoloģijas.

Svarīgs moments konferences darbā bija būtisku problēmu apspriešana plašā ekspertu un nozares ieinteresēto speciālistu lokā. Konferences dalībnieki uzsvēra naftas un naftas ķīmijas atkritumu utilizēšanas Krievijas teritorijā uzdevuma atrisināšanas nozīmīgumu un secināja, ka pastāvošo problēmu atrisināšanai šajā nozarē ir nepieciešama nozares dalībnieku konsolidēšanās un kopīgas stratēģijas izstrāde bīstamo atkritumu utilizācijas jautājumā.

Ievērojot bīstamo atkritumu utilizācijas jautājuma īpašo svarīgumu valstij kopumā, šis pasākums kļuva par vienu no būtiskākajiem notikumiem nozarē.