09.11.2005 Maskava, Krievija

«Ekoloģija un enerģētika 2005»

No 2005. gada 9. līdz 11. novembrim Maskavā savu darbu uzsāka starptautiskais forums „Ekoloģija un enerģētika 2005”.Foruma ietvaros norisinājās dažādi pasākumi:Foruma ietvaros norisinājās dažādi pasākumi:
• Otrā starptautiskā izstāde „Ekoefektivitāte 2005”;
• Otrā starptautiskā izstāde „Atkritumu savākšana, pārstrāde un utilizācija”;
• Starptautiskā izstāde „Enerģētika 2005”;
• Otrā starptautiskā izstāde „Atjaunojamā un mazā enerģētika 2005”.


Mūsu kompānijas speciālisti apmeklēja visus iepriekšminētos pasākumus un piedalījās konferencēs un diskusijās, ko organizēja starptautiskā foruma „Ekoloģija un enerģētika 2005” vadība. Pamatojoties uz saņemto informāciju, „CORVUS COMPANY” analītiskās nodaļas darbinieki veica Krievijas un ES valstu bīstamo naftu saturošo atkritumu apkalpošanas tirgu salīdzinošu analīzi.

Pēc veiktā pētījuma rezultātiem mūsu speciālisti secināja – lai gan šo atkritumu apkalpošanas tirgus Krievijā dinamiski attīstās, šāda veida darbību regulējošie ES standarti Krievijas uzņēmējiem pagaidām nav sasniedzami. Tādēļ mūsu kompānijas speciālisti piedāvāja Krievijas partneriem ieviest tehnoloģijas bīstamo naftu saturošo atkritumu apsaimniekošanas kompleksa izveidei. Kompleksā ietilpst:
1) šīs atkritumu grupas monitorings,
2) savākšana – transportēšana,
3) uzglabāšana – šķirošana,
4) pārstrāde – utilizācija.


Iedomājieties noslēgtu ciklu, kas sākas ar speciālu konteineru uzstādīšanu līdzās uzņēmumam, kas saražo bīstamos atkritumus, un noslēdzas ar enerģijas un izejvielu iegūšanu turpmākai ražošanai.