08.03.2005 Leipciga, Vācija

«Terra Tec»
Mūsu kompānijas vadība piedalījās Starptautiskā specializētā enerģijas izstādē Terra Tec , kura notika šī gada 8.-11. martā Leipcigā (Vācija). Izstādē piedalījās vairāk nekā 700 kompāniju. Līdzīgā līmeņa pasākumus organizē vienu reizi divos gados un tie ir ļoti populāri ES valstu teritorijā. Pamata tematika: ūdensapgāde, notekūdeņu pārstrādes iekārtas, atkritumu pārstrāde, vides aizsardzība.

Mūsu uzņēmuma speciālisti saņēma iespēju iepazīties ar jaunākām tehnoloģijām naftas atkritumu pārstrādē un utilizācijā, kā arī demonstrēt Terra Tec savus izstrādājumus. «CORVUS Company» bija vienīgā kompānija Leipcigas izstādē, kura pārstāvēja Baltijas valstis. Šīs apstāklis radīja lielu interesi no izstāžu organizatoru un viesu puses.Mūsu stendu apmeklēja LR Vides Ministrijas pārstāvji, Eiroparlamenta delegācijas locekļi, kā arī Terra Tec speciālais korespondents. Četru dienu intensīvs darbs deva savus augļus – tika izveidoti lietišķie sakari ar jauniem tirdzniecības partneriem, paplašināts noieta tirgus. Mūsu kompānijas stends bija atzīmēts ar goda rakstu.Terra Tec


Goda raksts
Lietišķu sakaru veidošana

Mūsu kompānijas stends

Specializētais autotransports