01.11.2005 Roterdams, Holande

«EUROPORT MARITIME 2005»

No 01.11.2005. līdz 05.11.2005. mūsu kompānijas vadība apmeklēja vienu no svarīgākajiem pasākumiem starptautiskajā jūrniecības industrijā – izstādi „Europort Maritime”.

Īpaša uzmanība no izstādes organizētāju un viesu puses tika veltīta Eiropas tirgus dalībnieku iepazīstināšanai ar tādiem jauninājumiem kuģubūves, kuģu un ostu iekārtu nozarēs, kuru izgatavošanā izmantotas jaunākās tehnoloģijas, kurām pasaulē nav analogu.

Tuvāk iepazīstoties ar izstādē pārstāvētajām tehnoloģijām un kuģu iekārtām, kā arī apspriežot nozares aktualitātes sarunās ar kolēģiem no rietumu valstīm, mūsu kompānijas speciālistiem nācās secināt, ka „CORVUS Company” produkcija – maisītājs-disperģētājs, kura izmantošana kurināmā sagatavošanai kuģu tvaika katlu sistēmās ļauj ietaupīt degvielu par 1% — 5% – ir radījusi nopietnu konkurenci citu ražotāju risinājumiem.

Daudzas vadošās rietumu firmas, kas darbojas kuģubūves, kuģu un ostu iekārtu izstrādes jomā, izrādīja neviltotu interesi par mūsu maisītāja-disperģētāja prezentāciju izstādē „Europort Maritime 2005”. Darījumu sarunas ar kompānijām, kas pēc darbības veida (kuģu balasta ūdeņu savākšana) ir līdzīgas mūsu organizācijai, izrādījās visai produktīvas informācijas un pieredzes apmaiņas ziņā.

Ņemot vērā, ka sākotnēji mūsu speciālistu mērķis, dodoties uz izstādi „Europort Maritime 2005”, bija iepazīties ar tajā pārstāvētajām tehnoloģijām un informāciju, izstādes laikā panāktos rezultātus var neapšaubāmi vērtēt kā teicamus, jo tika panākta iepriekšēja vienošanās par maisītāju-disperģētāju piegāžu organizēšanu lielākajām kuģubūves kompānijām ES jūrniecības industrijas tirgū.