Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno Gadu!


Mums — 21 gads!

21.10.2015


LTV7:Varētu gudronu Inčukalnā parstradat un pardot

11. septembrī 2015

Avots

Foto: LETA

 

Mums — 20 gadi!

21.10.2014

25-29. Jūnijs Maskavā, Krievija

«НЕФТЕГАЗ-2012»

No 25 līdz 29 jūnijam Maskavā norisinājās 17-tā starptautiskā izstāde «НЕФТЕГАЗ 2012» Pasākumā piedalījās 500 kompānijas, kuru izstāžu stendi bija izvietoti četros kompleksa «Экспоцентр» paviljonos. Izstāde «Нефтегаз» sapulcē pasaules vadošos speciālistus naftas gāzes sfēras industrijā.Viens no izstādes mērķiem bija – atspoguļot ekoloģiskos uzdevumus, kuri ļauj efektīvi, racionāli un saudzīgi izmantot dabā esošos resursus. Mūsu kompānijas ilggadējā pieredze šajā jomā ļauj mums ieņemt vadošās pozīcijas ziņojumos šajā problēmā, konferencēs, kas tiek vadītas šīs izstādes ietvaros. Maskavas biroja CORVUS Company darbinieki konferencē uzstājās ar vairākiem ziņojumiem, viena no ziņojuma tēmām „Efektīva naftas produktu izmantošana kā alternatīvā degvielai”, kura izraisīja auglīgu diskusiju ar Krievijas partneriem, kurā tika konstatēts, ka Krievijas Federācijas likumdošana šajā sfērā nepietiekami efektīva. Izstādē tika izstādītas naftas gāzes un naftas pārstrādes iekārtas, un tika prezentētas jaunākās tehnoloģijas šajā darbības jomā. Kā arī izstāde «НЕФТЕГАЗ 2012» deva iespēju nodibināt un paplašināt darījuma kontaktus, apspriest aktuālākos profesionālos jautājumus. CORVUS Company ir veiksmīga darba pieredze naftu saturošo atkritumu pārstrādes tirgū, kas tiek sasniegts pateicoties nepārtrauktai pilnveidošanai un mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanai . Starptautiskājā izstādē «НЕФТЕГАЗ 2012», tika piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunākajām iekārtām un tehnoloģijām šajā jomā. CORVUS Company speciālisti novadīja vairākas darījuma tikšanās. Darījuma tikšanās tika rīkotas ar uzņēmumiem no Krievijas, Norvēģijas, Somijas, kas ļāva mums noslēgt abpusēji izdevīgus starptautiskus līgumus.    

15. MaijsKā jau mēs rakstījām iepriekš, pagājušā gada 26.aprīlī CORVUS Company saņēma ISO standarta 14001:2004 atbilstības sertifikātu Nr. 96008-2011-AE-LVA-FINAS.

ISO 14001 standarts nosaka prasības vides pārvaldības menedžmenta sistēmai, kas ļauj uzņēmumam izstrādāt un īstenot vides politiku un mērķus, kas ņem vērā normatīvo aktu u.c. prasības, kuras uzņēmums ir apņēmies ievērot.

Neskatoties uz to, ka sertifikāts uzņēmumam ir izsniegts uz termiņu 3 gadi, standarts paredz ikgadēju vides menedžmenta sistēmas auditu ar mērķi noskaidrot atbilstību standarta prasībām. Ikvienam, kas neievēro standarta prasības, sertifikāts var tikt priekšlaicīgi atņemts.

2012.gada aprīlī CORVUS Company ir veiksmīgi izturējis ikgadējo vides menedžmenta sistēmas auditu. Audita laikā, galvenokārt, uzmanība tika pievērsta tam, vai uzņēmuma vides menedžmenta sistēma strādā pareizi.

Audita laikā tika konstatēts, ka uzņēmuma izstrādātā vides politika, kas ir uzņēmuma darbības pamatā un nosprauž uzņemuma vides ekoloģiskos mērķus un uzdevumus, atbilsts mērogam, dabai un vides ietekmei, kas rodas uzņēmuma darbība procesā un tas, ka vides menedžmenta sistēma ir integrēta ar kopējo uzņēmuma vadības sistēmu.

Standarts ISO 14001:2004, kā arī visi ISO 14000 standarti ir brīvprātīgs pasākums uzņemumiem. To saņemšana neizmaina likumu ievērošanas prasības, bet nodrošina sistēmas ietekmes novērtēšana uz apkārtējo vidi un likumdošanas prasību izpildīšanu. Tomēr, neskatoties uz to, ka ISO standarta sertifikāta iegūšana ir brīvprātīga, pastāv tendence, ka šāda sertifikācija būs viens no priekšnoteikumiem mārketinga starptautiskajos produktu tirgos. Piemēram, ES nesen paziņoja par savu nodomu pielaist tirgus apgrozībā tikai toz uzņēmumus, kuriem ir ISO atbilstības sertifikāti.

2011. gada 21. oktobrī mūsu kompānijai palika 17 gadi.

1994. gadā kompānija CORVUS Company bija viena no pirmajām Latvijā, kas sāka strādāt ekoloģijas, apkārtējās vides aizsardzības nozarē.

Gandrīz no dibināšanas dienas viens no svarīgākajiem kompānijas darbības veidiem ir naftas atkritumu un ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu savākšana un transportēšana, kā arī naftas atkritumu, naftas duļķu un naftu saturošu ūdeņu pārstrāde un utilizācija.

Arī šodien CORVUS Company turpina veiksmīgi realizēt naftas produktu atkritumu savākšanu visā Latvijas teritorijā, kā arī aktīvi nodarboties ar kuģu balastūdeņu, kas piesārņoti ar naftas produktiem, vākšanu un transportēšanu ne vien Latvijas, bet arī Lietuvas, Igaunijas un Polijas ostās.

Mūsu rīcībā esošo iekārtu tehnoloģiskā jauda ļauj uzņemt līdz 7500 m3 naftu saturošu atkritumu.

Rekonstrukcijas procesā Bolderājas RSK (Ražošanas un sadales kompleksā) uz šo brīdi ir izvietojusies ražošanas bāze, kas ietver sevī rezervuāru parku, atjaunotās un pastiprinātās bīstamu atkritumu glabātavas, kā arī naftas produktu pārstrādāšanas iekārtas.

Rekonstrukcija ir paredzēta uz vairākiem gadiem, kuru gaitā tiks veikta jaunu jaudu ieviešana ekspluatācijā pa posmiem, turklāt tiks nodrošināta ražošanas procesa nepārtrauktība.

Īpaši jāatzīmē fakts, ka objekta rekonstrukcija tiek veikta tikai un vienīgi par kompānijas pašas līdzekļiem, neizmantojot banku un citu finanšu struktūru kredītus, kā arī Eiropas finansējumu.

Darba gados kompānija uzkrājusi bagātu pieredzi naftas atkritumu savākšanas un pārstrādes un degvielas ražošanas nozarē. Mēs esam izmēģinājuši dažādas metodes, izstrādājuši un patentējuši jaunas tehnoloģijas un iekārtas, kas tiek izmantotas degvielas ražošanas procesā. Mūsu kompānijas pieredze un izstrādes nav palikušas nepamanītas lietišķajās un zinātniskajās aprindās.

CORVUS Company inovāciju departamenta izstrādes tehnisko zinātņu doktora Aleksandra Poļakova vadībā ne reizi vien ir izpelnījušās augstus apbalvojumus daudzās starptautiskās izstādēs un kongresos.

CORVUS Company ir uz ekoloģiju vērsta kompānija, kuras mērķis ir apkārtējās vides aizsardzība, tāpēc mēs uzmanīgi sekojam tam, kas notiek šajā nozarē. Diemžēl uz šodienu daudzu valstu teritorijās ir sērskābi saturošu naftas atkritumu glabātavas, kas ir naftas produktu, vispirmām kārtām rūpniecisko eļļu, pārstrādes procesu, kuros tiek pielietota koncentrēta sērskābe, rezultāts. Šis tā dēvētais skābais gudrons un skābā darva tādēļ, ka nebija to atdalīšanas un pārstrādes iespēju, visbiežāk tika sagāzti atvērtās glabātavās, tā dēvētajos sērskābā gudrona dīķos. No šīm izgāztuvēm rodas lielas briesmas apkārtējai videi. Tādi dīķi ir arī Latvijā – Inčukalnā. Pēc Latvijas iestāšanās ES 2004. gadā gudronu dīķi Inčukalnā tika iekļauti sevišķi bīstamo vēsturisko piesārņoto objektu sarakstā, kuri jāsanē par ES līdzekļiem.

Kompānija CORVUS Company jau no 1994. gada veic šo bīstamo objektu monitoringu. Darba pieredze naftas atkritumu pārstrādes un utilizācijas nozarē ir ļāvusi CORVUS Company izstrādāt sērskābā gudrona šķidro slāņu neitralizācijas paņēmienu un iekārtu tās veikšanai, kā arī iekārtu utilizējamās degvielas ražošanai no naftas produktu atkritumiem, tostarp neitralizēta gudrona. Šīs izstrādes bāzējas uz Latvijas un Krievijas patentiem, ko saņēmuši mūsu firmas darbinieki.

ИTā kā mūsu rīcībā bija izstrādes, kuras varēja tikt izmantotas, tostarp sērskābā gudrona šķidrā slāņa neitralizēšanai, kompānija bija gatava piedalīties gudrona ezeru sanācijas darbos Inčukalnā. Kompānija CORVUS Company ik gadu piedalās starptautisku izstāžu, konferenču un semināru darbā. Tā, 2011. gada jūnijā pēc mūsu Krievijas partneru uzaicinājuma CORVUS Company vadība kopīgi ar kompānijas Maskavas biroja pārstāvjiem piedalījās 9. Krievijas Naftas un Gāzes kongresā un citos izstādes pasākumos.

2011. gada 28. septembrī Ņižņijnovgorodā notika zinātniski praktiska konference «Rūpniecības atkritumu pārstrāde. Ekoloģija. Tehnoloģijas.» Pēc konferences organizatoru uzaicinājuma CORVUS Company pārstāvji arī piedalījās zinātniski praktiskās konferences darbā. Ievērojot to, ka CORVUS Company ir izstrādes neitrālu skābu savienojumu, tostarp sērskābes gudrona sfērā, konferences organizatori ierosināja Corvus Company sagatavot ziņojumu par šo tematiku. No mūsu puses ar ziņojumu «Dažas sērskābā gudrona pārstrādes īpatnības» uzstājās tehnisko zinātņu doktors Aleksandrs Alekseja dēls Poļakovs. Ziņojumā bija aprakstīta CORVUS Company izstrādātā sērskābā gudrona pārstrādes degvielā tehnoloģija, kas klātesošajos izraisīja patiesu interesi.

2011. gada oktobrī CORVUS Company tika uzaicināta piedalīties konferences «Naftas un naftas ķīmiskie atkritumi 2011» darbā kā eksperte no ES puses un ietilpa ar ekoloģiju saistīto likumprojektu grozījumu izstrādāšanas darba grupā.

Viens no jaunajiem kompānijas darbības novirzieniem, kas jau kļuvis nozīmīgs, ir bīstamo atkritumu pārvaldība. Mēs esam izstrādājuši un veiksmīgi ieviesuši daudzos Baltijas reģiona uzņēmumos bīstamo atkritumu pārvaldības sistēmu, kas ir strikti modelēta un atbilst visiem galvenajiem 18.04.1991. ES direktīvas par bīstamajiem atkritumiem Nr. 91/156/ЕЕК, kā arī direktīvas Nr. 91/689/ЕЕК kritērijiem. Šī sistēma ļauj jebkuram industriālam uzņēmumam, kuram ražošanas procesā veidojas bīstami atkritumi, atbilst visām ekoloģijas drošības prasībām saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, kā arī minimizēt savus ar šo normu izpildi saistītos izdevumus.

Kompānija CORVUS Company galveno uzmanību pievērš sava darba kvalitātei, kas pilnībā atbilst mūsu klientu prasībām un mūsdienīgiem rūpniecības un ekoloģijas standartiem. Mēs augstu vērtējam mūsu klientu uzticēšanos un pildām savus pienākumus atbilstoši viņu vēlmēm.

Pašlaik starptautiskā lietišķā sabiedrība pievērš lielu uzmanību apkārtējās vides aizsardzībai un negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanai.

Uz ekoloģiskās iedarbības vērtējumiem ir balstīta ekoloģiskā menedžmenta sistēma, kas palīdz uzņēmumam strukturēt un apvienot visus procesus, kas vērsti uz darbības rādītāju pakāpeniskas uzlabošanās sasniegšanu.

Mums, kā kompānijai, kura plāno sasniegt citādas kvalitātes attīstības līmeni un tiecas apgūt jaunus, tostarp starptautiskus tirgus, par nepieciešamību ir kļuvusi atbilstības starptautiskā standarta ISO 14001:2004 prasībām sertifikāta saņemšana.

2008. gadā kompānija izgāja pirmo atbilstības standartam pārbaudi un tā paša gada 20. februārī saņēma sertifikātu. Pēdējo triju gadu laikā ISO sertifikācijas institūcija ir veikusi kompānijā ikgadējus inspicēšanas auditus.

Un, lūk: 2011. gada 26. aprīlī CORVUS Company saņēma atbilstības sertifikātu Nr. 96008-2011-AE-LVA-FINAS, ko izsniegusi starptautiskā sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas uz trim gadiem.

Tas nozīmē, ka CORVUS Company ekoloģiskā menedžmenta sistēma pilnībā atbilst starptautiskā standarta ISO 14001:2004 prasībām.

Menedžmenta sistēmas atbilstības standartam ISO 14001:2004 apstiprināšana paredz, ka kompānijas vadība uzņemas nepārtrauktas ekoloģiskās efektivitātes līmeņa celšanas saistības, ievērojot savas iespējas.

Plānu izpildes un izvirzīto mērķu sasniegšanas nolūkā CORVUS Company nemitīgi pilnveidojas savā nozarē, seko modernām izstrādēm un tehnoloģijām, cenšas apsteigt konkurentus, apmāca savus darbiniekus.

Šodien ārkārtīgi asas konkurences apstākļos, lai nezaudētu klientus, nepieciešams ļoti augsts apkalpošanas līmenis. Kompānijas darba nevainojamā kvalitāte un progresīvais stils paver plašas tās darbības un jaunu projektu īstenošanas iespējas.

Mēs esam pateicīgi mūsu klientiem un sadarbības partneriem par mums izrādīto uzticību, ilggadējo auglīgo sadarbību, palīdzību un atbalstu smagās situācijās.

Neraugoties uz grūtībām, kas saistītas ar krīzes pārvarēšanu un tās sekām, kā arī valsts kontroles institūciju radītajiem šķēršļiem un kavēkļiem, negodprātīgu konkurenci tirgū, konkurentu izdarīto spiedienu un negodīgu cīņu par klientiem, kompānija CORVUS Company pārliecinoši iet uz savu mērķi.

Taču bez garā stiprās, mērķtiecīgās un saliedētās augsti kvalificēto speciālistu komandas izvirzīto mērķu sasniegšana un kompānijas uzplaukums nākotnē nebūtu iespējams.

Nepārspīlējot var teikt, ka kompānijā strādā īsti profesionāļi, kas spējuši iemantot klientu uzticību un cieņu profesionāļu aprindās.

Liels paldies Jums visiem!

14. Oktobris 2011 Maskava, Krievija

Atskaite par piedalīšanos starptautiskās konferences

«Naftas un naftas ķīmijas atkritumi 2011» darbā.

Kompānija «CORVUS Company» piedalījās starptautiskās konferences «Naftas un naftas ķīmijas atkritumi 2011» darbā, kas notika 14. oktobrī Maskavā un kuru organizēja Krievijas naftas, gāzes un ķīmijas vadošais integrētājs SAS «CREON». Viesnīcas «Balčut Kempinski Moskva» konferenču zālē bija sanākuši naftas un naftas un gāzes holdingu, naftas ieguves un naftas pārstrādes uzņēmumu, inženierijas kompāniju un projektētāju organizāciju pārstāvji.

Uz šodienu daudzu naftas pārstrādes un naftas ķīmijas uzņēmumu asākā problēma ir ražošanas atkritumu utilizācijas problēma. Tikai Krievijā ik gadu paliek nepieprasīti vairāk kā 3 miljoni naftas atkritumu un naftas duļķu. Neefektīvā to utilizācijas procesa rezultātā ir uzkrāti jau 100 miljoni tonnu atkritumu, no kuriem atkārtotas pārstrādes procesā var iegūt jaunus produktus vai otrreizējās izmantošanas izejvielas.

Naftas un naftas ķīmijas atkritumu utilizācijas problēmas risināšana Krievijas teritorijā pašlaik atrodas KF prezidenta kontrolē, kas ir izvirzījis uzdevumu visīsākajos termiņos izstrādāt un iesniegt Valsts domei ar ekoloģisko drošību saistītus likumprojektus. Jauno normatīvu izstrādes pamats būs Eiropas tehnoloģiskās rokasgrāmatas, kam raksturīgas striktas prasības naftas un naftas ķīmijas kompānijām.

Kompānija «CORVUS Company» kopš tās dibināšanas 1994. gadā nodarbojas tostarp arī ar naftas produktu atkritumu vākšanas, to pārstrādes un likvīdu naftas produktu ražošanas no minētās otrreizējās izejvielas jautājumiem. 17 darba gadu laikā kompānija ir uzkrājusi bagātu pieredzi naftas atkritumu pārstrādes un utilizācijas sfērā. Šajā laikā ir izmēģinātas dažādas metodes, izstrādātas un patentētas jaunas tehnoloģijas un iekārtas, kas tiek izmantotas naftas atkritumu un naftas duļķu pārstrādes un utilizācijas procesā.

Pašlaik «CORVUS Company» inovāciju departaments ir uzsācis pirmās eksperimentālās piesārņoto naftas atkritumu, tostarp naftas duļķu un ar naftas produktiem piesārņotās grunts sadedzināšanas iekārtas ražošanu. Minētā iekārta ļaus sadedzināt arī cietos sadzīves un medicīniskos atkritumus. Šī iekārta tiek izstrādāta uz firmas saņemto Latvijas patentu bāzes: LV14352B «Naftas duļķu sadedzināšanas veids un iekārta» un LV14353B «Naftas duļķu termiskās sadedzināšanas iekārta».

Mūsu kompānijas pieredze un izstrādes nav palikušas nepamanītas lietišķajās un zinātniskajās aprindās. Tā, kompānija «CORVUS Company» tika uzaicināta piedalīties konferences «Naftas un naftas ķīmijas atkritumi 2011» darbā kā eksperte no ES puses un ietilpa ar Krievijas Federācijas ekoloģiju saistīto likumprojektu grozījumu izstrādāšanas darba grupā.

Konferences gaitā tika skarti tādi jautājumi kā pašreizējais stāvoklis, perspektīvas un naftas duļķu ražošanas, pārstrādes un utilizācijas valsts regulējums, dažādu pārstrādes novirzienu ekonomiskā efektivitāte, tirgus stāvoklis un perspektīvas, utilizācijas projektu finansēšanas jautājumi, kā arī tika piedāvātas dažādas naftas un naftas ķīmijas atkritumu pārstrādes un utilizācijas tehnoloģijas.

Svarīgs moments konferences darbā bija būtisku problēmu apspriešana plašā ekspertu un nozares ieinteresēto speciālistu lokā. Konferences dalībnieki uzsvēra naftas un naftas ķīmijas atkritumu utilizēšanas Krievijas teritorijā uzdevuma atrisināšanas nozīmīgumu un secināja, ka pastāvošo problēmu atrisināšanai šajā nozarē ir nepieciešama nozares dalībnieku konsolidēšanās un kopīgas stratēģijas izstrāde bīstamo atkritumu utilizācijas jautājumā.

Ievērojot bīstamo atkritumu utilizācijas jautājuma īpašo svarīgumu valstij kopumā, šis pasākums kļuva par vienu no būtiskākajiem notikumiem nozarē.

2011. gada 14. oktobrī ir saņemts sertifikāts

CORVUS Company inovāciju departaments ir uzsācis pirmās eksperimentālās piesārņoto naftas atkritumu, tostarp naftas duļķu un ar naftas produktiem piesārņotās grunts sadedzināšanas iekārtas ražošanu. Minētā iekārta ļaus sadedzināt arī cietos sadzīves un medicīniskos atkritumus.

Šī iekārta tiek izstrādāta uz firmas saņemto Latvijas patentu bāzes: LV14352B «Naftas duļķu sadedzināšanas veids un iekārta» un LV14353B «Naftas duļķu termiskās sadedzināšanas iekārta».
Naftas duļķu termiskās sadedzināšanas paņēmiens ietver pseidovārošā slāņa izveidi ar gaisu un izdalošos gāzu novadīšanu uz galīgu sadedzināšanu. Piedāvātajā paņēmienā gaisa padeves pseidovārošā slāņa izveidei procesā naftas duļķēs vienlaicīgi tiek ievadīta ūdens un degvielas emulsija, turklāt uz galīgu sadedzināšanu novirzāmo gāzu ātrums tiek regulēts.

Minētajā iekārtā zem dedzināšanas kamerām izvietotas vairākas caurules ar sprauslām gaisa pievadīšanai, starp kurām izvietotas mazāka diametra caurules ar sprauslām ūdens un degvielas emulsijas pievadīšanai; dedzināšanas kamerā pirms gāzu izejas atvēruma ir uzstādīts atspoguļojošs ekrāns.

Atkritumu termiskās sadedzināšanas iekārta sastāv no: dedzināšanas kameras, kas savienota ar galīgās sadedzināšanas kameru, siltumu izmantojošas ierīces un izdalošos gāzu attīrīšanas sistēmas. Piedāvātajā iekārtā kā galīgas sadedzināšanas kamera un siltumu izmantojoša ierīce tiek izmantots standarta tvaika katls, turklāt kurtuves grīda ir pazemināta par 500-800 mm, bet starp grīdu un apakšējo kurtuves ekrāna cilindru ierīkota sprausla 0÷20° leņķī attiecībā pret kurtuves grīdu; kā degviela galīgajai sadedzināšanai tiek izmantota ūdens un degvielas emulsija ar ūdens saturu 8-13%, bet emulsijas pagatavošana notiek rotorā maisītājā disperģētājā, piemēram, DRS 10. Piedāvātie izgudrojumi ļauj paaugstināt naftas duļķu galīgas sadedzināšanas efektivitāti, pateicoties to sadedzināšanas pilnīgumam, un pazemināt kaitīgo izmešu saturu atmosfērā.

28. Septembris 2011 Nižņij Novgorod, Krievija

«Rūpniecisko atkritumu pārstrāde. Ekoloģija. Tehnoloģijas»

2011. gada 28. septembrī pilsētā Nižņij Novgorod, Nižegorodska N.I. Lobačovskova valsts universitātē, Krievijas federācijas Nižegorodska rajona Izglītības un Zinātnes Ministrijas atbalstīti, Nižegorodska rajona un pilsētas Nižņij Novgorod likumdošanas sapulce notika zinātniski – praktiskā konference «Rūpniecisko atkritumu pārstrāde. Ekoloģija. Tehnoloģijas».
Konferences mērķis bija piesaistīt valsts struktūru, valsts un mediju interesi problēmas risināšanai sakarā ar lielo apjomu videi bīstamo rūpniecisko atkritumu utilizāciju.
Par pasākuma svarīgumu liecina tas, ka konference notika Krievijas Federācijas Izglītības un Zinātnes ministrijas Nižegorodska rajona valdības un valsts Nižņij Novgorod atbalstībā. Konferenci atklāja un dalībniekus sagaidīja: Nižegorodska pilsētas rajona valdība, N. I. Nebova Ekoloģijas un Dabas resursu ministrija, Nižegorodska rajona pirmais rūpniecības un inovāciju ministra vietnieks — I. G. Sazonovs, kas ir arī lekrors N. I. Lobačevskova E. V. Curpunova Nižegorodskas valsts universitātē.


Ar prezentāciju «Aktualitātes un risinājumi bīstamo rūpniecisko atkritumu pārstrādes problēmas Nižegorodska rajonā» uzstājās N. N. Močalina Nižegorodskas pilsētas rajona Ekoloģijas un Dabas resursu ministra vietnieks. Prezentācijā īpaša uzmanība bija pievērsta problēmai par tādu naftas ražošanas ķīmisko atkritumu pārstrādi kā: skābie gurdoni, kas ir galvenais vides piesārņojuma objekts.
Skābie gurdoni ir ļoti viskoza sveķveidīga masa, kas satur dažādus ķīmiskos savienojumus – brīvās sērskābes un ūdens savienojums rada neatgriezenisku kaitējumu apkārtējai videi. Pirmkārt, apkārtējai videi kaitē skābe, tā nonāk gaisā, piesārņo ūdeni un zemi. Skābais grurdons uzkrājas dīķos ar stāvošiem ūdeņiem, kuri aizņem lielas platības. Tikai Nižegorodska rajonā skābo gurdonu uzkrājumi dīķos sastāda 250 000 tonnas.

Konferences starpnieks bija Arkādijs Danilovičs Zorins, godājams Nižņijas Novgorodas Valsts Universitātes profesors, doktors ķīmiskās zinātnēs, PSRS valsts prēmijas laureāts, veicis ievērojamu ieguldījumu Krievijas Federācijas zinātnē un tehnoloģiskā attīstībā. Uzrakstīja plašu ziņojumu ar nosaukumu «Vides un tehnoloģiskie skābo gurdonu pārstrādes aspekti», kur viņš parādīja ne tikai valsts stāvokli ar skābi saturošiem ezeriem Ņižņijā Novgorodas reģionā, bet arī viņa izstrādātās gurdonu skābes pārstrādes tehnoloģijas.
Pēc konferences organizatora ielūguma, CORVUS Company pārstāvji arī piedalījās šajā praktiski – zinātniskajā konferencē. Ņemot vērā to, ka CORVUS Company jau eksistē izstrādātas iekārtas skābo savienojumu neitralizācijā, tai skaitā sērskābes gurdona neitralizācijas iekārtas, konferences organizatori vērsās pie CORVUS Company ar piedāvājumu uzrakstīt ziņojumu par šo tēmu. No mūsu puses ar ziņojumu «Dažas īpatnības sērskābes gurdona pārstrādē» uzstājās tehnoloģisko zinātņu doktors Aleksandrs Aleksandrovičs Poļakovs. Ziņojumā bija prezentēta CORVUS Company izstrādātā pārstrādes tehnoloģijas iekārta — sērskābes gurdonus pārstrādā par degvielu. Šī tehnoloģiskā iekārta izraisīja ievērojamu interesi konferences dalībnieku vidū.

Vēl tika prezentēti ziņojumi par izstrādātu tehnoloģiju — plān slāņu krekinga skābes gudroni, pētījumā par skābo gurdonu grupas sastāvu un procesu to pārstrādes laikā, lai noteiktu skābuma sulfoskābes gudronus analītiskā pārstrādes procesā ar darvas skābi, kā arī ziņojums par laboratorijas aprīkojumu.
Bija prezentēti ziņojumi par situāciju ar skābajiem gurdoniem pilsētā Povoļžje, Jaroslavas rajonā.
Konferences dalībnieki atzīmēja skābo gurdonu problēmas prezentēto izstrādāto tehnoloģiju augsto zinātniski – tehnoloģisko līmeni un pieņēma lēmumu izveidot zinātniski – pētniecisku centru saistvielu jomā Nižegorodskas pilsētas N. I .Lobačevska Valsts Universitātē.