23.10.2007 Maskava, Krievija

««EKOEFEKTIVITĀTE-2007»

No 23. līdz 25. oktobrim Maskavas Centrālā izstāžu kompleksā „EKSPOCENTR” Krasnajā Presņā notikusi 4. Starptautiskā specializētā izstāde „EKOEFEKTIVITĀTE-2007” un konkurss „NACIONĀLĀ EKOLOĢISKĀ GODALGA”, ko organizējis V. I. VERNADSKIJA fonds. Izstādē piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki, tai skaitā lielākās Krievijas organizācijas „LUKOIL”, „TATNEFT”, „GAZPROM”, „URENGOJGAZPROM”, „ORENBURGGAZPROM”, Vācijas, Somijas, Latvijas u.c. valstu firmas, kā arī zinātnes pārstāvji: Krievijas Zinātņu Akadēmijas (KZA) Vispārējas un neorganiskas ķīmijas institūts, KZA Ķīmiskās fizikas problēmu institūts u.c.


Vienlaicīgi ar izstādi notikusi Starptautiskā specializētā konference ar 10 tematiskām sekcijām.

„CORVUS Company” inovāciju departamenta direktors A. Poļakovs prezentējis ziņojumu tematiskajā sekcijā „Naftas un naftas produktu, atstrādāto sorbentu neitralizācijas, pārstrādes, utilizācijas līdzekļi un tehnoloģijas, naftu saturošo ūdeņu un atkritumu pārstrāde un utilizācija, teritoriju rekultivācija”.

Šajā sekcijā prezentēti ziņojumi galvenokārt skāra sekojošus jautājumus: naftas ieguves dabas aizsardzības tehnoloģijas; darba pieredze naftas izplūdumu likvidācijā, urbumu un naftas duļķu utilizācijā; mūsdienīgs naftas un naftas izplūdumu novēršanas un likvidācijas aprīkojums un tehnoloģijas; lokālā ģeoloģiskās vides monitoringa sistēmu izveidošanas pieredze naftas pārstrādes uzņēmumos; distanciālas informācijas pielietošanas pieredze transporta ģeotehnisko sistēmu ekoloģiskā stāvokļa novērtējumam; ierīču izstrādāšana naftas duļķu pārstrādei un naftas produktu atkritumu utilizācijai.

„CORVUS Company” pārstāvis A. Poļakovs uzstājās ar ziņojumu „Naftas produktu atkritumu utilizācija”, kurā tika atspoguļota „CORVUS Company” pieredze naftas produktu atkritumu savākšanā, attīrīšanā un pārstrādē un katlu māju kurināmā sagatavošanā no tiem. Svarīgs sistēmas elements kurināmā sagatavošanai ir maisītājs-disperģētājs (DRS®), ko firma izgatavo un pārdod. Tā jauninājums apstiprināts ar pozitīviem lēmumiem patentu izdošanai Latvijā, Krievijā un Vācijā..

Par „CORVUS Company” ziņojumu konkursa organizētāja – V. I. Vernadskija fonda vārdā bija piešķirts diploms par «Izstrādājumiem atstrādātas naftas un naftas produktu pārstrādē un reģenerācijā»

Ņemot vērā ziņojumos sniegtās informācijas svarīgumu, konferencē bija pieņemts lēmums par ziņojumu krājuma publicēšanu. Kā arī ziņojumi tiks izvietoti mājas lapā www.vernadsky.ru

Ar priekšlasījumu var iepazīties šeit (Krievu valodā)