22.09.2009 Sanktpēterburgs, Krievija

«NEVA 2009»

CORVUS Company vadība saņemot aicinājumu no saviem St. Pēterburga partneriem 2009. gadā 22-25. septembrim apmeklēja 10-to jubilejas izstādi „NEVA 2009” saistītu ar kuģu būvniecību, kuģošanu, ostu darbību, okeāna un šelfa apgūšanu..


Izstādes organizatori: “Lenexpo” JSC, Krievija, Dolpin Exhibition Ltd, Anglija. Izstādi atklāja Krievijas Federācijas transporta ministrs I. Livitins un St. Pēterburga gubernators V. Matvienko.

1991. gadā pēc „Kuģu Būvēšanas Ministrijas” un „Jūras Flotes Ministrijas” iniciatīvas PSRS organizēja „NEVA” izstādi, kura mūsdienās tiek uzskatīta par vissenāko Krievijas starptautisko jūras izstādi un tā ieņem vienu no vadošām vietām pasaulē starp starptautiskām jūras izstādēm.

Tā kā viens no CORVUS Company darbības virzieniem ir ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un kuģu balasta ūdeņu savākšana, kā arī naftas atkritumu savākšana turpmākai pārstrādei, šī brauciena mērķis kompānijas vadībai bija nostādīts – meklēšana un iepazīšanās ar jauniem uzņēmumiem – tankkuģu flotes kuģu īpašniekiem. Apspriežamo jautājumu spektrs bija diezgan plašs tāpēc, ka „NEVA 2009” izstādē bija kuģu uzņēmumu pārstāvji un īpašnieki, kuru īpašumā ir dažādu kategoriju tankkuģi, atkarībā no pilnas kravnesības (GP, MR, LR1 un utt.).

Kā arī bija ieplānotas tikšanās ar partneriem – kuģu aģentiem un superintendantiem, kuri pārstāv daudzu pasaules kuģošanas uzņēmumu intereses. Reglamentā tika iekļauti arī jautājumi par apūdeņoto naftas produktu attīrīšanas un pārstrādāšanas sistēmu. Tika panāktas daudzas vienošanās, kuras turpmāk noteikti dos pozitīvu efektu, ka arī vienkārša jaunu inovācijas risinājumu un modeļu apspriešana, pieredzes apmaiņa no abām pusēm, informāciju apmaiņa, ko saņēma dalībnieki izstādes laikā CORVUS Company vadība uzskata par ļoti produktīvu.