22.02.2011 Rīga, Latvija

«Profesionālais plaģiāts»

Mūsu modernajā, attīstīto tehnoloģiju un globāla tīmekļa pasaulē, kur jebkurš var atrast jebkuru informāciju, nerunājot jau par grāmatām, filmām, mūziku utt., ir grūti izvairīties no likteņa kļūt par plaģiāta upuri. Tieši šai tēmai mēs gribētu veltīt šo rakstu.

SIA „Потрам-Нефть” interneta mājas lapā parādījās Mini-rūpnīcas «Потрам-Кислый гудрон – Легкая нефть» reklāma, kura nesniedz nekādu informāciju par mini-rūpnīcu, toties tā piedāvā sērskābā gudrona neitralizācijas tehnoloģijas detalizēto aprakstu, kas vārds vārdā atkārto informāciju no SIA CORVUS Company interneta mājas lapas.

CORVUS Company rakstā „Sērskābā gudrona dīķi un to utilizācijas metodes” papildus gudrona dīķu stāvokļa analīzes veikšanai un to metožu sanācijai tika piedāvāta uzņēmumam izstrādātā sērskābā gudrona pārstrādes tehnoloģija (saņemti patenti Latvijā, Krievijā, Vācijā) un sērskābā gudrona konversijas degvielā testēšanas rezultāti.

CORVUS Company izstrādājumi bija izvietoti SIA „Потрам-Нефть” mājas lapā kā viņu pašu izgudrojumi (nekādas norādes uz CORVUS Company). Tika pārnestas pat drukas kļūdas. Tāda apzināta svešu materiālu izmantošana, bez norādes uz autoru ir uzskatāma par plaģiātu un tiek nosodīta visā pasaulē.

Plaģiāts – apzināta sveša zinātnes darba vai ideju vai mākslas vai izgudrojuma autortiesību piesavināšana. Plaģiātu var uzskatīt par autortiesības likumu un patentu likumu pārkāpšanu un tādējādi var kļūt par iemeslu juridiskai atbildībai.

Visbiežāk plaģiāts tiek izmantots publikācijās, kurās zem sava vārda tiek izmantots svešs darbs vai ideja, kā arī tiek patapināti svešā darba fragmenti bez jebkādām patapinājuma norādēm. Plaģiāta obligātā īpašība ir autortiesību piesavināšana, tā kā darba, aizsargāto ar autortiesību, nelikumīgā izmantošana, publicēšana, kopēšana utt., pati par sevi ir uzskatāma ne par plaģiātu, bet par pirātismu. Pirātisms kļūst par plaģiātu nelikumīgā intelektuāla darba rezultātu izmantošanas gadījumā un autortiesību piesavināšana personai, kura veica publikāciju. Profesionālais plaģiāts paredz citu cilvēku intelektuālo, daiļrades, profesionālo sasniegumu piesavināšanu profesionālos nolūkos (mērķis – autoritāte, peļņa, balvas, atzinums utt.). Izglītības un zinātnes plaģiāts – ietver svešā intelektuāla īpašuma piesavināšanu vienīgi zinātniskā grāda, izglītības kvalifikācijas vai atzinuma šajos virzienos saņemšanas procesā (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/80002)».

Diemžēl, kā mēs redzam, CORVUS Company intelektuālais īpašums arī radījis īsto interesi lasītājiem un zinātnes tehniskās literatūras cienītājiem. Rakstu fragmenti, kurus uzrakstīja uzņēmuma darbinieki un kuri tika izvietoti uzņēmuma oficiālajā mājas lapā, bija akurāti nokopēti un pārnesti „pielūdzēju mākslas darbos”. Pārsteidzoši ir tas, ka cilvēki bez jebkādas bāzes pamatojuma (izgudrojuma, licences, patenta) darbības vaidam par kuru viņi stāsta, ne tikai neielika norādes par izmantotās informācijas avotiem, un ar šo piesavināja autortiesības, bet arī neiedomājas pat nomainīt piedāvātā darba noformējumu.

Ja uzņēmumam „Потрам-Нефть” svešo darbu piesavināšana ir ikdienas prakse, tad mums patiešām žēl izstrādājumu īstos autorus, nodarbinātus šajā uzņēmumā. Kas attiecas uz mūsu gadījumu, mēs uzskatām, ka SIA „Потрам-Нефть” nekavējoties jānoņem no savas mājas lapas piesavinātos materiālus un jāatvainojas CORVUS Company.