2007. gada 20. septembrī ir saņemts patents

2007. gada 20. septembrī ir saņemts Latvijas Republikas patents „Iekārta sērskābā gudrona pārsūknēšanai” šo izgudrojmu var pielietot naftas atkritumu pārstrādes jomā, ka arī sērskāba gudrona, naftas ķīmijas joma un ekoloģijā. Šī izgudrojuma galvenais uzdevums ir ekonomisko procesu paaugstināšana.