15.10.2009 Kemnica, Vacija

«Results from Acid Tar Projects»

Organizācijas komiteja uzaicināja piedalīties Otrā starptautiskā skāba gudrona semināra darbā „Results from Acid Tar Projects», kas notika 2009 gadā 14 — 15 oktobrim pilsētā Chemnitz, Vācijā „CORVUS Company” pārstāvēja uzņēmuma vadītājs, inovācijas un attīstības departamenta direktori.


Šis seminārs ir Pirmā starptautiskā semināra turpinājums saistībā ar gudronu un skāba gudrona atjaunošanu, kas notika oktobra 2006 gadā, arī pilsētā Chemnitz.

Semināru organizēja tāpat kā 2006. gadā uzņēmumi BAUFELD un MUEG, kuriem jau ir daudzu gadu veiksmīga pieredze skābā gudrona atjaunošanas un utilizācijas projektu realizēšanā.Kopš pirmā semināra BAUFELD un MUEG paspēja paveikt virkni atjaunošanas projektu, piemēram, Neukirchen netālu no Chemnitz, kā arī tika uzsākti liela mēroga projekti citās Eiropas valstīs. Tāpēc organizatori nolēma, ka ir laiks, lai dalītos ar uzkrāto pieredzi.

Otrā starptautiskā semināra mērķis – iepazīstināt cilvēkus, iesaistītus gudrona atjaunošanas procesos un/vai atbildīgos par zemes gabaliem, kuri piesārņoti ar skābo gudronu, ar projekta darbu rezultātiem, jaunām tehnoloģijām, kā arī piedāvāt iespēju pieredzes apmaiņai šīs tēmas ietvaros.Semināra darbā piedalījās ne tikai projektu vadītāji, inženieri, ieinteresētu uzņēmumu menedžeri, bet arī oficiālo aģentūru un vadošo valsts institūciju pārstāvji. Apmeklētāji atbrauca no dažādām Eiropas valstīm: Vācijas, Čehijas, Rumānijas, Slovēnijas, Horvātijas, Francijas, Anglijas, Latvijas, Beļģijas un Amerikas.
Seminārs tika organizēts foruma veidā, kur tika apspriesti menedžmenta jautājumi, piedāvāti jauni atjaunošanas risinājumi, izskatīti skābā gudrona atjaunošanas un apstrādes tehnoloģijas un tehniskās iekārtas. Tika prezentēti jauni izgudrojumi, saistīti ar otrreizējo degvielu ražošanas tehnoloģijām no skābā gudrona, kā arī tika piedāvāti varianti sacietēto naftas produktu deponēšana un utilizēšana, kurus var izmantot kā otrreizējo degvielu elektrostacijām vai cementu ražošanas rūpnīcām.BAUFELD un MUEG balstoties uz iegūto pieredzi skābā gudrona un citu zemes gabalu piesārņotu ar ogļūdeņražiem atjaunošanas jomā, kā arī uz uzkrāto pieredzi šādu projektu realizēšanas laikā, novadīja šo pasākumu rezultātu prezentāciju.

Pēc uzstāšanām un prezentācijām semināra dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli par šo problēmu, kā arī uzdot interesējošus jautājumus. Dalībnieki intensīvi apsprieda un apmainījās ar pieredzi saistībā ar tehnoloģijām, procedūrām un finanšu aspektiem.

Semināra dalībnieki augsti novērtēja BAUFELD un MUEG ieguldījumu izstrādāšanas jomā un skābā gudrona atjaunošanas projektu realizēšanā, kā arī abu uzņēmumu iniciatīvu skābā gudrona otrā starptautiskā semināra organizēšanā. Pateicoties tam semināra dalībnieki ieguva speciālas zināšanas un noteikto pieredzi, kuru viņi var izmantot nākotnes projektu realizēšanas laikā.