10.05.2008 Minhene, Vacija

«IFAT ir starptautiskā izstāde, kas veltīta vides aizsardzībai un atkritumu utilizācijai»


Izstāde IFAT notika Minhenē, Vācijā, laikā no 2008.g. 05. līdz 09. maijam. IFAT ir starptautiskā izstāde, kas veltīta vides aizsardzībai un atkritumu utilizācijai, un pirmoreiz bija sarīkota gandrīz pirms 40 gadiem. Tā tiek organizēta reizi trijos gados. Izstādē piedalījās 2 223 eksponenti no 36 valstīm. Šeit bija prezentētas visjaunākās tendences un inovācijas ūdens noteku, atkritumu utilizācijas un otrreizējas atkritumu pārstrādes jomās. Bija akcentēta bīstamo atkritumu utilizācija un pārstrāde ar turpmāko atjaunošanu.
CORVUS Company vadība apmeklēja izstādi pēc vācu partneru aicinājuma, kas IFAT pārstāvēja savas kompānijas stendu ar pēdējiem izstrādājumiem un paplašinātu servisu ogļūdeņraža atkritumu pārstrādē.x xIzstādes ietvaros notika ūdens apstrādes, notekūdeņu attīrīšanas un atkritumu utilizācijas jautājumiem veltītais simpozijs, kā arī bija organizēta semināru sesija. Atkritumu utilizācijas problēmām veltītajā simpozijā ar ziņojumu uzstājās bīstamo atkritumu departamenta direktors Dans Dedovičs. Ziņojuma tēma bija jauno naftas atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešana ar turpmāko enerģijas iegūšanu. Bez tā, lielāka uzmanība tika veltīta enerģijas iegūšanai no atkritumiem, kas ir ļoti aktuāls jautājums mūsu kompānijai.Tikšanos un pārrunu gaitā ar Eiropas kompāniju pārstāvjiem bija sasniegtas vairākas vienošanas par sadarbību ogļūdeņraža atkritumu pārstrādes un otrreizējas izmantošanas jomā, kā arī bija apspriesti jaunu projektu sagatavošanas jautājumi Eiropas Savienības teritorijā.