02.11.2005 SHELL

Royal Dutch /Shell Company

Kompānijas CORVUS COMPANY vadība apmeklēja izstādes Europort Maritime 2005 ekspozīciju, kā arī kompānijas Royal Dutch /Shell uzņēmumu, kas ir pasaules vislielākā vertikāli integrētā transnacionālā naftas gāzes Korporācija. Viena no šī Korporācijas darbības nozarēm ir smērmateriālu un ķīmisko produktu veiksmīga iedarbināšana starptautiskajā tirgū, kā arī Royal Dutch /Shell Korporācija ir unikālu atstrādātu eļlu rafinēšanas tehnoloģiju īpašnieki.

Šīs Korporācijas darbības aspekts šobrīd ir viens no aktuālākajiem, jo rafinēšanas process būtībā nozīme otrēju kurināmu resursu lietošanu, pie tam, nepielietojot konstanti samazīnojošo pirmējo resursu.

Pēc mūsu Kompānijas zinātnes un tehnikas nodaļas darbinieku ieskata, eļlu rafinēšanas process var kļūt par vienu no perspektīvākajām attīstībām mūsu Kompānijas razošanas nozarē jau tuvākajā nakotnē.