25.04.2005 Minhene, Vacija

«IFAT – 2005»

Pēc lietišķu sakaru izveidošanas Terra Tec izstādē (Leipciga), mūsu kompānijas speciālisti apmeklēja vēl nozīmīgāku pasākumu naftas atkritumu pārstrādes un ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu utilizācijas jomā. Tā ir izstāde – IFAT – 2005, kura notika šī gada 25.- 27. aprīlī Minhenē.

Izstādē piedalījās vairāk nekā 500 kompāniju, kuru pamatdarbības veids ir dažādu atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārstrāde. Šīs pasākums ir viens no prioritāšu pasākumiem dotā darbības jomā, un ir ļoti populārs starp kompānijām, kuru galvenais darbības veids ir darbs ar dažāda veida atkritumiem

Mūsu uzņēmuma speciālisti kopā ar saviem eiropiešu kolēģiem organizēja lietišķas tikšanas, kuru laika gaitā bija atklāta ieinteresētība sadarbības turpināšanā.


Lietišķu sakaru veidošana

— Tika veikts atkritumu savākšanas nosacījumu, cenas politikas, naftas atkritumu pirms un pēc pārstrādes ķīmisko analīžu rezultātu salīdzināšanas raksturojums. Īpaša uzmanība tika vērsta likumdošanas jautājumiem, kuri reglamentē šo darbības veidu, kā arī vides aizsardzības jautājumiem.

— Sasniegtas priekšvienošanas kopīgas sadarbības turpināšanā naftas atkritumu pārstrādē un ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu utilizācijā.

Mūsu kompānijas darbinieki atzīmēja augsta līmeņa piedāvāto izstādē IFAT – 2005 pakalpojumu, tehnoloģisko iekārtu, specializētā autotransporta kvalitāti . Šīs apstāklis kļuvis par papildus stimulu mūsu kompānijas darbiniekiem augsti efektīvo tehnoloģiju naftas atkritumu un ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu savākšanā, pārstrādē un utilizācijā izveidošanu un virzīšanu Eiropas tirgū.


Jauno tehnoloģiju prezentācija
Izstādes komplekss

IFAT – 2005

Izstādes darba moments

Specializētais autotransports