2011. gada 21. oktobrī mūsu kompānijai palika 17 gadi.

1994. gadā kompānija CORVUS Company bija viena no pirmajām Latvijā, kas sāka strādāt ekoloģijas, apkārtējās vides aizsardzības nozarē.

Gandrīz no dibināšanas dienas viens no svarīgākajiem kompānijas darbības veidiem ir naftas atkritumu un ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu savākšana un transportēšana, kā arī naftas atkritumu, naftas duļķu un naftu saturošu ūdeņu pārstrāde un utilizācija.

Arī šodien CORVUS Company turpina veiksmīgi realizēt naftas produktu atkritumu savākšanu visā Latvijas teritorijā, kā arī aktīvi nodarboties ar kuģu balastūdeņu, kas piesārņoti ar naftas produktiem, vākšanu un transportēšanu ne vien Latvijas, bet arī Lietuvas, Igaunijas un Polijas ostās.

Mūsu rīcībā esošo iekārtu tehnoloģiskā jauda ļauj uzņemt līdz 7500 m3 naftu saturošu atkritumu.

Rekonstrukcijas procesā Bolderājas RSK (Ražošanas un sadales kompleksā) uz šo brīdi ir izvietojusies ražošanas bāze, kas ietver sevī rezervuāru parku, atjaunotās un pastiprinātās bīstamu atkritumu glabātavas, kā arī naftas produktu pārstrādāšanas iekārtas.

Rekonstrukcija ir paredzēta uz vairākiem gadiem, kuru gaitā tiks veikta jaunu jaudu ieviešana ekspluatācijā pa posmiem, turklāt tiks nodrošināta ražošanas procesa nepārtrauktība.

Īpaši jāatzīmē fakts, ka objekta rekonstrukcija tiek veikta tikai un vienīgi par kompānijas pašas līdzekļiem, neizmantojot banku un citu finanšu struktūru kredītus, kā arī Eiropas finansējumu.

Darba gados kompānija uzkrājusi bagātu pieredzi naftas atkritumu savākšanas un pārstrādes un degvielas ražošanas nozarē. Mēs esam izmēģinājuši dažādas metodes, izstrādājuši un patentējuši jaunas tehnoloģijas un iekārtas, kas tiek izmantotas degvielas ražošanas procesā. Mūsu kompānijas pieredze un izstrādes nav palikušas nepamanītas lietišķajās un zinātniskajās aprindās.

CORVUS Company inovāciju departamenta izstrādes tehnisko zinātņu doktora Aleksandra Poļakova vadībā ne reizi vien ir izpelnījušās augstus apbalvojumus daudzās starptautiskās izstādēs un kongresos.

CORVUS Company ir uz ekoloģiju vērsta kompānija, kuras mērķis ir apkārtējās vides aizsardzība, tāpēc mēs uzmanīgi sekojam tam, kas notiek šajā nozarē. Diemžēl uz šodienu daudzu valstu teritorijās ir sērskābi saturošu naftas atkritumu glabātavas, kas ir naftas produktu, vispirmām kārtām rūpniecisko eļļu, pārstrādes procesu, kuros tiek pielietota koncentrēta sērskābe, rezultāts. Šis tā dēvētais skābais gudrons un skābā darva tādēļ, ka nebija to atdalīšanas un pārstrādes iespēju, visbiežāk tika sagāzti atvērtās glabātavās, tā dēvētajos sērskābā gudrona dīķos. No šīm izgāztuvēm rodas lielas briesmas apkārtējai videi. Tādi dīķi ir arī Latvijā – Inčukalnā. Pēc Latvijas iestāšanās ES 2004. gadā gudronu dīķi Inčukalnā tika iekļauti sevišķi bīstamo vēsturisko piesārņoto objektu sarakstā, kuri jāsanē par ES līdzekļiem.

Kompānija CORVUS Company jau no 1994. gada veic šo bīstamo objektu monitoringu. Darba pieredze naftas atkritumu pārstrādes un utilizācijas nozarē ir ļāvusi CORVUS Company izstrādāt sērskābā gudrona šķidro slāņu neitralizācijas paņēmienu un iekārtu tās veikšanai, kā arī iekārtu utilizējamās degvielas ražošanai no naftas produktu atkritumiem, tostarp neitralizēta gudrona. Šīs izstrādes bāzējas uz Latvijas un Krievijas patentiem, ko saņēmuši mūsu firmas darbinieki.

ИTā kā mūsu rīcībā bija izstrādes, kuras varēja tikt izmantotas, tostarp sērskābā gudrona šķidrā slāņa neitralizēšanai, kompānija bija gatava piedalīties gudrona ezeru sanācijas darbos Inčukalnā. Kompānija CORVUS Company ik gadu piedalās starptautisku izstāžu, konferenču un semināru darbā. Tā, 2011. gada jūnijā pēc mūsu Krievijas partneru uzaicinājuma CORVUS Company vadība kopīgi ar kompānijas Maskavas biroja pārstāvjiem piedalījās 9. Krievijas Naftas un Gāzes kongresā un citos izstādes pasākumos.

2011. gada 28. septembrī Ņižņijnovgorodā notika zinātniski praktiska konference «Rūpniecības atkritumu pārstrāde. Ekoloģija. Tehnoloģijas.» Pēc konferences organizatoru uzaicinājuma CORVUS Company pārstāvji arī piedalījās zinātniski praktiskās konferences darbā. Ievērojot to, ka CORVUS Company ir izstrādes neitrālu skābu savienojumu, tostarp sērskābes gudrona sfērā, konferences organizatori ierosināja Corvus Company sagatavot ziņojumu par šo tematiku. No mūsu puses ar ziņojumu «Dažas sērskābā gudrona pārstrādes īpatnības» uzstājās tehnisko zinātņu doktors Aleksandrs Alekseja dēls Poļakovs. Ziņojumā bija aprakstīta CORVUS Company izstrādātā sērskābā gudrona pārstrādes degvielā tehnoloģija, kas klātesošajos izraisīja patiesu interesi.

2011. gada oktobrī CORVUS Company tika uzaicināta piedalīties konferences «Naftas un naftas ķīmiskie atkritumi 2011» darbā kā eksperte no ES puses un ietilpa ar ekoloģiju saistīto likumprojektu grozījumu izstrādāšanas darba grupā.

Viens no jaunajiem kompānijas darbības novirzieniem, kas jau kļuvis nozīmīgs, ir bīstamo atkritumu pārvaldība. Mēs esam izstrādājuši un veiksmīgi ieviesuši daudzos Baltijas reģiona uzņēmumos bīstamo atkritumu pārvaldības sistēmu, kas ir strikti modelēta un atbilst visiem galvenajiem 18.04.1991. ES direktīvas par bīstamajiem atkritumiem Nr. 91/156/ЕЕК, kā arī direktīvas Nr. 91/689/ЕЕК kritērijiem. Šī sistēma ļauj jebkuram industriālam uzņēmumam, kuram ražošanas procesā veidojas bīstami atkritumi, atbilst visām ekoloģijas drošības prasībām saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, kā arī minimizēt savus ar šo normu izpildi saistītos izdevumus.

Kompānija CORVUS Company galveno uzmanību pievērš sava darba kvalitātei, kas pilnībā atbilst mūsu klientu prasībām un mūsdienīgiem rūpniecības un ekoloģijas standartiem. Mēs augstu vērtējam mūsu klientu uzticēšanos un pildām savus pienākumus atbilstoši viņu vēlmēm.

Pašlaik starptautiskā lietišķā sabiedrība pievērš lielu uzmanību apkārtējās vides aizsardzībai un negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanai.

Uz ekoloģiskās iedarbības vērtējumiem ir balstīta ekoloģiskā menedžmenta sistēma, kas palīdz uzņēmumam strukturēt un apvienot visus procesus, kas vērsti uz darbības rādītāju pakāpeniskas uzlabošanās sasniegšanu.

Mums, kā kompānijai, kura plāno sasniegt citādas kvalitātes attīstības līmeni un tiecas apgūt jaunus, tostarp starptautiskus tirgus, par nepieciešamību ir kļuvusi atbilstības starptautiskā standarta ISO 14001:2004 prasībām sertifikāta saņemšana.

2008. gadā kompānija izgāja pirmo atbilstības standartam pārbaudi un tā paša gada 20. februārī saņēma sertifikātu. Pēdējo triju gadu laikā ISO sertifikācijas institūcija ir veikusi kompānijā ikgadējus inspicēšanas auditus.

Un, lūk: 2011. gada 26. aprīlī CORVUS Company saņēma atbilstības sertifikātu Nr. 96008-2011-AE-LVA-FINAS, ko izsniegusi starptautiskā sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas uz trim gadiem.

Tas nozīmē, ka CORVUS Company ekoloģiskā menedžmenta sistēma pilnībā atbilst starptautiskā standarta ISO 14001:2004 prasībām.

Menedžmenta sistēmas atbilstības standartam ISO 14001:2004 apstiprināšana paredz, ka kompānijas vadība uzņemas nepārtrauktas ekoloģiskās efektivitātes līmeņa celšanas saistības, ievērojot savas iespējas.

Plānu izpildes un izvirzīto mērķu sasniegšanas nolūkā CORVUS Company nemitīgi pilnveidojas savā nozarē, seko modernām izstrādēm un tehnoloģijām, cenšas apsteigt konkurentus, apmāca savus darbiniekus.

Šodien ārkārtīgi asas konkurences apstākļos, lai nezaudētu klientus, nepieciešams ļoti augsts apkalpošanas līmenis. Kompānijas darba nevainojamā kvalitāte un progresīvais stils paver plašas tās darbības un jaunu projektu īstenošanas iespējas.

Mēs esam pateicīgi mūsu klientiem un sadarbības partneriem par mums izrādīto uzticību, ilggadējo auglīgo sadarbību, palīdzību un atbalstu smagās situācijās.

Neraugoties uz grūtībām, kas saistītas ar krīzes pārvarēšanu un tās sekām, kā arī valsts kontroles institūciju radītajiem šķēršļiem un kavēkļiem, negodprātīgu konkurenci tirgū, konkurentu izdarīto spiedienu un negodīgu cīņu par klientiem, kompānija CORVUS Company pārliecinoši iet uz savu mērķi.

Taču bez garā stiprās, mērķtiecīgās un saliedētās augsti kvalificēto speciālistu komandas izvirzīto mērķu sasniegšana un kompānijas uzplaukums nākotnē nebūtu iespējams.

Nepārspīlējot var teikt, ka kompānijā strādā īsti profesionāļi, kas spējuši iemantot klientu uzticību un cieņu profesionāļu aprindās.

Liels paldies Jums visiem!