29.11.2008 Riga, Latvia

Comiing Soon… under_construction

26.09.2008 Hamburga, Vācija

Hamburga, Vācija «SMM 2008»

Jūras transporta apkalpošanas departamenta un inovāciju departamenta vadītāji apmeklēja Starptautisko Tirdzniecības Kuģu Būvēšanas un Jūras Tehnoloģiju un Jūras Flotes Apkalpošanas Izstādi.

Šo gadatirgu rīko reizi divos gados, un tajā pulcējas vadošās starptautiskās kuģu būvēšanas un jūras flotes kompānijas ekspluatācijas jomā, pārstāvot pēdējos inovācijas risinājumus šajās jomās.

Izstādes SMM 2008 moto ir „Apkārtējas vides aizsardzība un inovācijas risinājumu ieviešanas efektivitāte šajās jomās”. Mūsu speciālistiem tā jau ir otrā kuģu būvēšanas izstāde, kurā mums bija iespēja prezentēt un iepazīties ar inovācijām jūras flotes ekoloģiskās ekspluatācijas sfērā. Kā arī piedalīties simpozijā, kas bija veltīts globāli svarīgām jūras flotes ekspluatācijas problēmām atbilstoši ekoloģiskajām normām, sniedzot risinājumus emisijas samazināšanai. To organizēja Federālā Ekonomikas un Tehnoloģiju Ministrija (BMWI) un Eiropas Kuģu Būvētavu Asociāciju Kopiena (CESA).

Inovāciju departamenta direktors Dr. Aleksandrs Poļakovs piedalījās diskusijā par šo tēmu, kurā bija prezentēti CORVUS Company ražotā DRS® (maisītāja-disperģētāja) vai homogenizatora, kā to dēvē Eiropas ražotāji, analogu salīdzinošie raksturojumi. Plašai auditorija tika demonstrēti dažādu modeļu salīdzinošie raksturojumi, testi un ekoloģiskie rādītāji. Uz rādītāju salīdzināšanas pamata auditorija atzina CORVUS Company izstrādes perspektivitāti. Tika sastādīti nodomu protokoli par DRS® ieviešanu Singapūras kuģu būvētavā.

Šis gadatirgus pietiekami skaidri parādīja, ka efektivitātes paaugstināšana un vides aizsardzība nav pretēji jēdzieni. To uzsvēra Dr. Hans-Heinrich, Vācijas Kuģu Īpašnieku Asociācijas (VDR) rīkotājdirektors.

29.05.2008 Jončopingā, Šveicē

Elmia Waste & Recycling 2008

Šveicē, pilsētā Jončopingā no 27.05.08 – 29.05.08. norisinājās vienīgā specializētā izstāde Elmia Waste & Recycling 2008, kas veltīta vienai no galvenajām vides problēmām mūsdienās: atkritumu savākšana, šķirošana, pārstrāde un utilizācija. Jau kopš 1973. gada piecpadsmito reizi — ik pēc diviem gadiem, šī izstāde pulcē vairāk nekā 2500 speciālistu šajā jomā un vairāk nekā 100 vadošu uzņēmumu no visas pasaules.


Lielā uzmanība tika pievērsta tādiem jautājumiem kā: atkritumu apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, mērīšanas sistēmas, laboratorijas testēšanas tehnoloģijas, veco teritoriju dezinfekcija, atkritumu iznīcināšana, atkritumu sadedzināšanas iekārtām, toksiskie atkritumi.


Vadošie speciālisti CORVUS Company apmeklējot Elmia Waste & Recycling 2008, īpaši interesēja jautājums par otrreizējo atkritumu izmantošanu, kā arī to pārstrāde. Izstādes ietvaros norisinājās semināri un konferences, kas tika veltīti demonstrējot jaunās tehnoloģijas un jauninājumus šajā jomā, ko apmeklēja mūsu speciālisti.


Mūsu uzņēmuma viens no galvenajiem sasniegumiem izstādē — zinātniskais darbs, ko prezentēja mūsu darbinieks, inovācijas departamenta direktors, inženierzinātņu doktors Aleksandrs Poļakovs, kas tika atzīta par jauninājumu jomā — teritorijas atjaunošana pēc naftas duļķu sanācijas.

Mūsu uzņēmuma speciālisti apmeklēja atkritumu-sadedzināšanas rūpnīcu ziemeļos Jančopingā, kur arī tika parādīti novatoriskās metodes un jaunākās tehnoloģijas atkritumu savākšanā, šķirošanā, atkritumu presēšanā, gala rezultātā sadedzināšana – enerģijas iegūšana, kas tiek sadalīta pa kvotām priekš piegādātajiem un rajona vajadzībām. Šajā piemērā mums bija iespēja izpētīt alternatīvas iespējas, kā izmantot atkritumus, un iespēja nākotnē piemērot šo pieredzi praksē, jo šāda veida tehnoloģiju Baltijas valstīs neizmanto.
 

10.05.2008 Minhene, Vacija

«IFAT ir starptautiskā izstāde, kas veltīta vides aizsardzībai un atkritumu utilizācijai»


Izstāde IFAT notika Minhenē, Vācijā, laikā no 2008.g. 05. līdz 09. maijam. IFAT ir starptautiskā izstāde, kas veltīta vides aizsardzībai un atkritumu utilizācijai, un pirmoreiz bija sarīkota gandrīz pirms 40 gadiem. Tā tiek organizēta reizi trijos gados. Izstādē piedalījās 2 223 eksponenti no 36 valstīm. Šeit bija prezentētas visjaunākās tendences un inovācijas ūdens noteku, atkritumu utilizācijas un otrreizējas atkritumu pārstrādes jomās. Bija akcentēta bīstamo atkritumu utilizācija un pārstrāde ar turpmāko atjaunošanu.
CORVUS Company vadība apmeklēja izstādi pēc vācu partneru aicinājuma, kas IFAT pārstāvēja savas kompānijas stendu ar pēdējiem izstrādājumiem un paplašinātu servisu ogļūdeņraža atkritumu pārstrādē.x xIzstādes ietvaros notika ūdens apstrādes, notekūdeņu attīrīšanas un atkritumu utilizācijas jautājumiem veltītais simpozijs, kā arī bija organizēta semināru sesija. Atkritumu utilizācijas problēmām veltītajā simpozijā ar ziņojumu uzstājās bīstamo atkritumu departamenta direktors Dans Dedovičs. Ziņojuma tēma bija jauno naftas atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešana ar turpmāko enerģijas iegūšanu. Bez tā, lielāka uzmanība tika veltīta enerģijas iegūšanai no atkritumiem, kas ir ļoti aktuāls jautājums mūsu kompānijai.Tikšanos un pārrunu gaitā ar Eiropas kompāniju pārstāvjiem bija sasniegtas vairākas vienošanas par sadarbību ogļūdeņraža atkritumu pārstrādes un otrreizējas izmantošanas jomā, kā arī bija apspriesti jaunu projektu sagatavošanas jautājumi Eiropas Savienības teritorijā.

2008. gads Aprīls

«IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. FILIALE LATVIJA»

Spānijas kompānija „IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. FILIALE LATVIJA” uzvarēja valsts akciju sabiedrības LATVENERGO rīkotajā konkursā par termoelektrocentrāles TEC-2 rekonstrukciju Rīgas rajona, kā arī TEC-2 energobloka apkalpošanu uz 12 gadiem. Tas ir viens no visvērienīgākajiem projektiem Latvijā.

TEC-2 būs vismodernizētākā termoelektrocentrāle visā Baltijas reģionā, kas paaugstinās Latvijas enerģētisko neatkarību un nodrošinās klientus ar kvalitatīvo enerģiju.

CORVUS Company uz uzņēmuma līguma pamata piedalījās šajā projektā. Mūsu kompānija veica darbus videi bīstamas emulsijas izvešanā no blakus TEC-2 termoelektrocentrāles energobloka novietotām tvertnēm. Tās bija aizpildītas ar ķimikāliju piesārņoto emulsiju, radušos pēc energobloka aprīkojuma noskalošanas.Mēs veicām darbietilpību darbu, CORVUS Company avārijas dienesti strādāja visu diennakti. Ar ķimikālijām piesārņotas emulsijas atsūknēšanas darbi tika veikti izmantojot speciālo transportu un aprīkojumu, saskaņā ar ADR un ISO14001 procedūras prasībām.Atkritumi bija pārvesti uz VAS „LATVENERGO” attīrīšanas iekārtām turpmākai utilizācijai.

2008. gada 20. februārī ir saņemts sertifikāts

Kompānija «CORVUS Company» 2008. gada 20. februārī saņēma sertifikātu Nr. 20983-2008-AE-FIN-FINAS atbilstoši ekoloģiskās sistēmas menedžmenta standartam ISO 14001:2004. Apstiprinājums atbilstībai izdots starptautiskajā sertefikācijas organizācijā Det Norske Veritas.

Speciālisti Det Norske Veritas atzīmēja «CORVUS Company» menedžmenta sistēmas stiprās puses: vadības atbildību, sistēmas menedžmenta rezultivitāti, produkcijas realizēšanas plānošana, patstāvīga uzlabošana, monitoringa un procesu novērošana, ekoloģisko procesu iedarbība, risku novērošana, iekšējais audits, kompetence, personāla apmācība, avārijas situācijas plānošana, programmas nodrošinājuma pielietošana menedžmenta sitēmā, infrastruktūra un ražošanas vide.

ISO 14001:2004 apstiprina, ka mūsu ekoloģiskā menedžmenta sitēma uzņēmumā atbilst ISO standartam un bija atdzīta par atbilstošu.


ISO 14001:2004 starptautiskais standarts, kurš apvieno pasaules pieredzi vides aizsardzības pārvaldībā. Galvenais mērķis ir sertifikācijas atbilstība starptautiskajam standartam ISO 14001:2004, tā ir vides aizsardzība no iekšējiem iedarbības saimniecības faktoriem un ekoloģisko apstakļu uzlabošana, jo ir prasme rīkoties ārkārtējās situācijās. Ekoloģiskā menedžmenta sistēmas izstrādāšana un ieviešana saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ISO 14001:2004 ir garantēts ceļš uz veiksmi. Lai īstenotu uzņēmuma darbību uz iekšējiem un starptautiskajiem tirgiem.

2008. gada 03. janvārī ir saņemts patents

2008. gada 03. janvārī ir saņemts Vācijas patents „Maisītājs — dispirģētājs”. Šis izgudrojums atiecas uz mašīnbūves jomā, pārsvārā enerģētikas un ķīmijas jomā, apkārtējās vides aizsardzībai un var būt izmantots pārtikas rūpniecībā. Šī izgudrojuma galvenais uzdevums ir paaugstināt samaisāmo vielu kvalitāti un samzināt enerģijas patēriņu.