22.11.2007 Rīga, Latvija

«Vide un Energija 2007»


24. novembrī noslēdzās 3. starptautiskā enerģētikas un videi draudzīgu enerģijas sistēmu un tehnoloģiju izstāde “Vide un Enerģija 2007”, ko rīkoja Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides ministriju, Baltijas Vides forumu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Sustainable Energy Europe.Izstādē piedalījās 75 uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Itālijas, Krievijas un Kanādas. SIA „CORVUS Company” pagajušo gadu aktīvi piedālijās izstādēs un šogad sevi prezentēja divos virzienos:SIA „CORVUS Company” bija ļoti svarīgi pastāstīt sabiedrībai cik bīstami var būt, ja cilvēks pret dabu atiecas ar vienaldzību. Lai piesaistīt sabiedrības uzmanību vides problēmās mūsu kompānija demonstrēja informacionālo videoklipu, kurā bija parādīts, kas notiek ja cilvēks nepievērš uzmanību tādām svarīgām lietām kā vides piesārņošana ar ogļūdeņražiem, kas notiek uz naftas duļķu apglabāšanas poligoniem, naftas duļķu uzkrājēju rūpnīcās un naftas gāzes uzņēmumos, kā arī naftas produktu transportēšanas laikā, un gala rezultātā, kas notiek ar dabas resursiem un cik daudz ļaunumu cilvēks nodara apkārtējai videi. Bija piedāvāti priekšlikumi vides kvalitātes uzlabošanai. Šis informacionalais videoklips guva plašu sabiedrisko rezonanci, tika saņemti piedāvājumi videoklipa demonstrēšanai Lietuvas un Vācijas televīzijā valsts kanālos.SIA „CORVUS Company” prezentēja jauno pakalpojumu — bīstamo atkritumu komplekso apkalpošanu uzņēmumos, kura ietver visu veidu bīstamos atkritumus, elektriskās un elektroniskās iekārtas, visu veidu iepakojumu — kartons, plastmasa, stikls, metāllūžņi un koks, uz kuriem mūsu kompānijai ir B kategorijas atļauja.

Uz plakātiem un stenda dekorācijām bija izvietoti visi kompānijas darbības veidi.

SIA „CORVUS Company” piesaistīja ļoti daudz jaunus klientus un noslēdza ar viņiem līgumus par komplekso atkritumu apkalpošanu, kas neizbēgami uzlabos apkārtējās vides kvalitāti.

Kompānijas stends bija atzīts par labāko, apliecinājums tam ir saņemtais izstādes diploms “Vide un Enerģija 2007”.

23.10.2007 Maskava, Krievija

««EKOEFEKTIVITĀTE-2007»

No 23. līdz 25. oktobrim Maskavas Centrālā izstāžu kompleksā „EKSPOCENTR” Krasnajā Presņā notikusi 4. Starptautiskā specializētā izstāde „EKOEFEKTIVITĀTE-2007” un konkurss „NACIONĀLĀ EKOLOĢISKĀ GODALGA”, ko organizējis V. I. VERNADSKIJA fonds. Izstādē piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki, tai skaitā lielākās Krievijas organizācijas „LUKOIL”, „TATNEFT”, „GAZPROM”, „URENGOJGAZPROM”, „ORENBURGGAZPROM”, Vācijas, Somijas, Latvijas u.c. valstu firmas, kā arī zinātnes pārstāvji: Krievijas Zinātņu Akadēmijas (KZA) Vispārējas un neorganiskas ķīmijas institūts, KZA Ķīmiskās fizikas problēmu institūts u.c.


Vienlaicīgi ar izstādi notikusi Starptautiskā specializētā konference ar 10 tematiskām sekcijām.

„CORVUS Company” inovāciju departamenta direktors A. Poļakovs prezentējis ziņojumu tematiskajā sekcijā „Naftas un naftas produktu, atstrādāto sorbentu neitralizācijas, pārstrādes, utilizācijas līdzekļi un tehnoloģijas, naftu saturošo ūdeņu un atkritumu pārstrāde un utilizācija, teritoriju rekultivācija”.

Šajā sekcijā prezentēti ziņojumi galvenokārt skāra sekojošus jautājumus: naftas ieguves dabas aizsardzības tehnoloģijas; darba pieredze naftas izplūdumu likvidācijā, urbumu un naftas duļķu utilizācijā; mūsdienīgs naftas un naftas izplūdumu novēršanas un likvidācijas aprīkojums un tehnoloģijas; lokālā ģeoloģiskās vides monitoringa sistēmu izveidošanas pieredze naftas pārstrādes uzņēmumos; distanciālas informācijas pielietošanas pieredze transporta ģeotehnisko sistēmu ekoloģiskā stāvokļa novērtējumam; ierīču izstrādāšana naftas duļķu pārstrādei un naftas produktu atkritumu utilizācijai.

„CORVUS Company” pārstāvis A. Poļakovs uzstājās ar ziņojumu „Naftas produktu atkritumu utilizācija”, kurā tika atspoguļota „CORVUS Company” pieredze naftas produktu atkritumu savākšanā, attīrīšanā un pārstrādē un katlu māju kurināmā sagatavošanā no tiem. Svarīgs sistēmas elements kurināmā sagatavošanai ir maisītājs-disperģētājs (DRS®), ko firma izgatavo un pārdod. Tā jauninājums apstiprināts ar pozitīviem lēmumiem patentu izdošanai Latvijā, Krievijā un Vācijā..

Par „CORVUS Company” ziņojumu konkursa organizētāja – V. I. Vernadskija fonda vārdā bija piešķirts diploms par «Izstrādājumiem atstrādātas naftas un naftas produktu pārstrādē un reģenerācijā»

Ņemot vērā ziņojumos sniegtās informācijas svarīgumu, konferencē bija pieņemts lēmums par ziņojumu krājuma publicēšanu. Kā arī ziņojumi tiks izvietoti mājas lapā www.vernadsky.ru

Ar priekšlasījumu var iepazīties šeit (Krievu valodā)

2007. gada 20. septembrī ir saņemts patents

2007. gada 20. septembrī ir saņemts Latvijas Republikas patents „Iekārta sērskābā gudrona pārsūknēšanai” šo izgudrojmu var pielietot naftas atkritumu pārstrādes jomā, ka arī sērskāba gudrona, naftas ķīmijas joma un ekoloģijā. Šī izgudrojuma galvenais uzdevums ir ekonomisko procesu paaugstināšana.

2007. gadā 20. Jūlijā ir saņemts patents

Saskaņā ar 1999. gada 16 jūnija Latvijas Republikas likumu «Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm», 2007. gadā 20. jūlijā SIA „CORVUS Company” preču zīme ir iekļauta Valsts preču zīmju reģistrā ar Nr. M 57780.29.05.2007 Maskava, Krievija

«WasteTech 2007»

Laikā no šī gada 29. maija līdz 1. jūnijam Maskavas izstāžu kompleksā „Krokus Ekspo” notikusi piektā starptautiskā izstāde un kongress par atkritumu un dabas aizsardzības tehnoloģiju pārvaldīšanu WasteTech 2007, kurā piedalījās 413 kompānijas no dažādām valstīm.

Izstāde WasteTech notiek reizi 2 gados. Tas ir ļoti svarīgs pasākums, veltīts ražošanas un patērēšanas atkritumu savākšanai un pārstrādei, kurā bija apspriestas aktuālas atkritumu pārstrādes nozares problēmas un mūsdienīgas to risināšanas metodes. Atkritumu pārstrādes attīrīšanas un gaisa un ūdens vides piesārņošanas novēršanas, augšņu attīrīšanas un rekultivācijas, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas problēmas ir cieši saistītas dabas aizsardzības un komunālo uzdevumu risināšanā. Organisks kongresa un izstādes apvienojums pieļauj mums atrast optimālus speciālistu priekšā esošo problēmu risinājumus.Kompānijas „CORVUS COMPANY” speciālisti pēc organizatoru komitejas aicinājuma apmeklējuši izstādi WasteTech un Vācijas dienu dabas aizsardzības tehnoloģijās WasteTech 2007. Viņi iepazinās ar jaunām cieto atkritumu, iepakojuma pārstrādes, metāla un plastmasas pārstrādes tehnoloģijām, atkritumu sablīvēšanas tehnoloģijām. Bija prezentētas bioloģiskas attīrīšanas iekārtas, bīstamo atkritumu neitralizēšanas iekārtas. Viņi piedalījās semināros, kas CORVUS Company pašlaik ir ļoti aktuāli: tās ir iepakojuma atkritumu apiešanās sistēmas attīstības perspektīvas, Eiropas likumdošana par iepakojumu – pielietošanas apmācība un perspektīvas, Salīdzinošā Eiropas dažādo iepakojuma atkritumu savākšanas un pārstrādes nacionālo sistēmu analīze, Sistēmas pieejas nepieciešamība iepakojuma atkritumu apgrozības regulēšanas jautājuma risināšanā.

WasteTech 2007 sniedz vairākas iespējas, sākot ar apmaiņu ar teorētiskām zināšanām un praktiskām iemaņām un beidzot ar konstruktīvo sakaru nodibināšanu un ilgtermiņa kontraktu noslēgšanu abpusēji izdevīgai sadarbībai, ko mēs veiksmīgi esam veikuši praksē.

2007. gada 27. aprīlī ir saņemts patents

 2007. gada 27. aprīlī SIA „CORVUS Company” darbinieki saņēma Krievijas patentu „Maisītājs — dispirģētājs”. Ka arī pieņemts pozitīvs lēmums par Vācijas patenta izdošanu uz šo izgudrojumu.