22.12.2005 Mecenātisms

Fotomodeļu aģentūras «Portfolio» Jaungada balle nakts klubā «Fashion Club»

 

Pirms 133 gadiem Fjodora Dostojevska personāžs „idiots” – kņazs Miškins apgalvoja: „Skaistums glābs pasauli!” Nemaz nešauboties par slavenā klasiķa izteiciena pamatotību un ņemot vērā, ka Ziemassvētkos ir pieņemts dāvināt dāvanas, «Corvus Company» nolēma atbalstīt jauno, augošo fotomodeļu aģentūru «Portfolio», palīdzot tai organizēt balli par godu Jaungada svinībām un aģentūras mājaslapas dzimšanas dienai www.portfolio.lv

 

Aģentūras Portfolio dalībnieku organizētā brīnišķīgā pasākuma laikā mūsu kompānijas pārstāvji paziņoja 2005. gada interneta balsošanas rezultātus (balsot varēja visa 2005. gada laikā aģentūras mājaslapā). Meiteņu vidū par uzvarētāju kļuva Darina, savukārt vīriešu starpā lielāko atzinību izpelnījās Zaurs. «Corvus Company» darbinieki apbalvoja uzvarētājus ar vērtīgām balvām.

 

     
 

15.11.2005 Maskava, Krievija

Starptautiskā izstāde «Eļļas un smērvielas 2005»

 
Noslēdzoties foruma darbam, no 2005. gada 15. līdz 18. novembrim Maskavā, Viskrievijas izstāžu centra „Paviljonā Nr.69”, tika atvērta III Starptautiskā izstāde „Eļļas un smērvielas 2005”, kura īpaši piesaistīja „CORVUS COMPANY” vadības uzmanību.Izstādē „Eļļas un smērvielas 2005” tika prezentētas eļļas, smērvielas un speciāli dzesējoši šķidrumi darbmašīnu būvniecības, mašīnbūves, metalurģijas, automobiļu būves, naftas ķīmijas, aviobūves, kuģu būves un citu nozaru rūpniecībai, kā arī autoservisiem. Izstādi „Eļļas un smērvielas 2005” Krievijas Rūpniecības un enerģētikas ministrija ir novērtējusi kā galveno nozares pasākumu.

moskva

Izstādes „Eļļas un smērvielas 2005” apmeklējums SIA „CORVUS COMPANY” deva iespēju iepazīties ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem izstrādājumiem eļļu ražošanas sfērā, apmainīties pieredzēm zinātniski-praktiskajās konferencēs un semināros, kas norisinājās izstādes ietvaros. Viens no galvenajiem jautājumiem, ko „CORVUS COMPANY” izvirzīja apspriedei konferencē bija jautājums par nolietoto eļļu pārstrādi un utilizāciju. Tā kā smēreļļas pēc ekspluatācijas iegūst bīstamo atkritumu statusu, kas savukārt nevar nesatraukt eļļu ražotājus, kā arī ņemot vērā krievu uzņēmēju nepietiekamo pieredzi šajā jautājumā, „CORVUS COMPANY” speciālisti, balstoties uz savu praksi, potenciālajiem krievu partneriem piedāvāja pakalpojumus nolietoto eļļu apkalpošanas kompleksa darba mehānisma noorganizēšanā. Šī pakalpojumu kompleksa mērķis ir mazināt apkārtējās vides piesārņojumu un, kā jau tika minēts iepriekš, tas ietver sevī ne tikai nolietoto eļļu savākšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un utilizāciju, bet arī jaunākos risinājumus, kas saistīti ar ekoloģiskām problēmām, kuras neizbēgami rodas kompleksa galveno darbības veidu realizācijas gaitā.Tieši jaunu vides aizsardzības tehnoloģiju ieviešana un ekoloģisku problēmu risināšana eļļu ražošanas un izmantošanas jomā izraisīja paaugstinātu interesi mūsu krievu kolēģu vidū.


09.11.2005 Maskava, Krievija

«Ekoloģija un enerģētika 2005»

No 2005. gada 9. līdz 11. novembrim Maskavā savu darbu uzsāka starptautiskais forums „Ekoloģija un enerģētika 2005”.Foruma ietvaros norisinājās dažādi pasākumi:Foruma ietvaros norisinājās dažādi pasākumi:
• Otrā starptautiskā izstāde „Ekoefektivitāte 2005”;
• Otrā starptautiskā izstāde „Atkritumu savākšana, pārstrāde un utilizācija”;
• Starptautiskā izstāde „Enerģētika 2005”;
• Otrā starptautiskā izstāde „Atjaunojamā un mazā enerģētika 2005”.


Mūsu kompānijas speciālisti apmeklēja visus iepriekšminētos pasākumus un piedalījās konferencēs un diskusijās, ko organizēja starptautiskā foruma „Ekoloģija un enerģētika 2005” vadība. Pamatojoties uz saņemto informāciju, „CORVUS COMPANY” analītiskās nodaļas darbinieki veica Krievijas un ES valstu bīstamo naftu saturošo atkritumu apkalpošanas tirgu salīdzinošu analīzi.

Pēc veiktā pētījuma rezultātiem mūsu speciālisti secināja – lai gan šo atkritumu apkalpošanas tirgus Krievijā dinamiski attīstās, šāda veida darbību regulējošie ES standarti Krievijas uzņēmējiem pagaidām nav sasniedzami. Tādēļ mūsu kompānijas speciālisti piedāvāja Krievijas partneriem ieviest tehnoloģijas bīstamo naftu saturošo atkritumu apsaimniekošanas kompleksa izveidei. Kompleksā ietilpst:
1) šīs atkritumu grupas monitorings,
2) savākšana – transportēšana,
3) uzglabāšana – šķirošana,
4) pārstrāde – utilizācija.


Iedomājieties noslēgtu ciklu, kas sākas ar speciālu konteineru uzstādīšanu līdzās uzņēmumam, kas saražo bīstamos atkritumus, un noslēdzas ar enerģijas un izejvielu iegūšanu turpmākai ražošanai.
   
 

02.11.2005 SHELL

Royal Dutch /Shell Company

Kompānijas CORVUS COMPANY vadība apmeklēja izstādes Europort Maritime 2005 ekspozīciju, kā arī kompānijas Royal Dutch /Shell uzņēmumu, kas ir pasaules vislielākā vertikāli integrētā transnacionālā naftas gāzes Korporācija. Viena no šī Korporācijas darbības nozarēm ir smērmateriālu un ķīmisko produktu veiksmīga iedarbināšana starptautiskajā tirgū, kā arī Royal Dutch /Shell Korporācija ir unikālu atstrādātu eļlu rafinēšanas tehnoloģiju īpašnieki.

Šīs Korporācijas darbības aspekts šobrīd ir viens no aktuālākajiem, jo rafinēšanas process būtībā nozīme otrēju kurināmu resursu lietošanu, pie tam, nepielietojot konstanti samazīnojošo pirmējo resursu.

Pēc mūsu Kompānijas zinātnes un tehnikas nodaļas darbinieku ieskata, eļlu rafinēšanas process var kļūt par vienu no perspektīvākajām attīstībām mūsu Kompānijas razošanas nozarē jau tuvākajā nakotnē.

01.11.2005 Roterdams, Holande

«EUROPORT MARITIME 2005»

No 01.11.2005. līdz 05.11.2005. mūsu kompānijas vadība apmeklēja vienu no svarīgākajiem pasākumiem starptautiskajā jūrniecības industrijā – izstādi „Europort Maritime”.

Īpaša uzmanība no izstādes organizētāju un viesu puses tika veltīta Eiropas tirgus dalībnieku iepazīstināšanai ar tādiem jauninājumiem kuģubūves, kuģu un ostu iekārtu nozarēs, kuru izgatavošanā izmantotas jaunākās tehnoloģijas, kurām pasaulē nav analogu.

Tuvāk iepazīstoties ar izstādē pārstāvētajām tehnoloģijām un kuģu iekārtām, kā arī apspriežot nozares aktualitātes sarunās ar kolēģiem no rietumu valstīm, mūsu kompānijas speciālistiem nācās secināt, ka „CORVUS Company” produkcija – maisītājs-disperģētājs, kura izmantošana kurināmā sagatavošanai kuģu tvaika katlu sistēmās ļauj ietaupīt degvielu par 1% — 5% – ir radījusi nopietnu konkurenci citu ražotāju risinājumiem.

Daudzas vadošās rietumu firmas, kas darbojas kuģubūves, kuģu un ostu iekārtu izstrādes jomā, izrādīja neviltotu interesi par mūsu maisītāja-disperģētāja prezentāciju izstādē „Europort Maritime 2005”. Darījumu sarunas ar kompānijām, kas pēc darbības veida (kuģu balasta ūdeņu savākšana) ir līdzīgas mūsu organizācijai, izrādījās visai produktīvas informācijas un pieredzes apmaiņas ziņā.

Ņemot vērā, ka sākotnēji mūsu speciālistu mērķis, dodoties uz izstādi „Europort Maritime 2005”, bija iepazīties ar tajā pārstāvētajām tehnoloģijām un informāciju, izstādes laikā panāktos rezultātus var neapšaubāmi vērtēt kā teicamus, jo tika panākta iepriekšēja vienošanās par maisītāju-disperģētāju piegāžu organizēšanu lielākajām kuģubūves kompānijām ES jūrniecības industrijas tirgū.

20.10.2005 Rīga, Latvija

«Vide un Enerģija 2005»

No 20. līdz 22. oktobrim Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, notika otrā starptautiskā enerģētikas un dabas resursu racionālās izmantošanas tehnoloģiju izstāde „Vide un Enerģija 2005”, kuru organizēja Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides ministriju.


Izstādes laikā valsts un pašvaldību amatpersonām, privātīpašniekiem un uzņēmējiem, kā arī vienkārši visiem interesentiem bija iespēja:
• iepazīties ar jaunākajām videi draudzīgajām tehnoloģijām un iekārtām;
• novērtēt inženiertehniskus risinājumus atjaunojamās enerģijas ražošanas, siltumapgādes un tās energoefektivitātes paaugstināšanas jomā;
• piedalīties izstāžu dalībnieku rīkotajās prezentācijās par sasniegumiem energoapgādes, ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas (privātajā un rūpnieciskajā sektorā) sfērās;
• iepazīties ar jaunākajiem risinājumiem sadzīves un bīstamo atkritumu pārstrādes, kā arī komunālo pakalpojumu un vides uzlabošanas jomā.

Izstādē „Vide un Enerģija 2005” piedalījās 65 eksponenti. No tiem 10 bija ārvalstu un 55 – Latvijas uzņēmumi. Ar izstādi iepazinās 14 978 apmeklētāji. Izstādē piedalījās uzņēmumi no Austrijas, Polijas, Kanādas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kā arī uzņēmēji un speciālisti no Vācijas un Krievijas. Izstādi apmeklēja arī nozares profesionāļi no Zviedrijas, Somijas, Šveices un Ukrainas.

„Corvus Co” stendsMūsu uzņēmums SIA „CORVUS CO” piedalījās šajā pasākumā jau otro reizi. Šogad izstāde bija vērienīgāka nekā pērn, arī informācija par piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem bija plašāka, kas neapšaubāmi liecina par to, ka Latvijas un Eiropas Savienības valstu uzņēmēju interese par šīm tēmām turpina pieaugt.

Pateicoties tam, darbinieki, kuri pārstāvēja mūsu uzņēmumu izstādē, noslēdza vairākus desmitus līgumu par mūsu produkcijas – maisītāju-disperģētāju – pārdošanu.

Stends ar disperģētājuMūsu uzņēmuma stends bija ārkārtīgi populārs un, saskaņā ar telekanālu LTV-1, LTV-7, LNT viedokli, tika atzīts par skatāmāko un informācijas ziņā bagātāko stendu visu izstādes dalībnieku vidū. Ņemot vērā šo apstākli, BT-1 izstāžu centra vadība piešķīra mums atzinības diplomu.

Šis pasākums ir neapšaubāmi kļuvis par nozīmīgāko pasākumu vides aizsardzības un dabas resursu racionālās izmantošanas tehnoloģiju izveides jomā visā aizvadītā 2005. gada garumā.

CORVUS COMPANY

Diplom BT1

31.05.2005 Maskava, Krievija

«Waste Tech – 2005»

Kompānijas darbības paplašināšanai un iepazīšanai ar jaunām tehnoloģijām, CORVUS Company vadība apmeklēja 2005. gada no 31. maija līdz 3. jūnijam IV Starptautisko izstādi un kongresu atkritumu pārvaldīšanā — Waste Tech – 2005 izstāžu kompleksā „Krokus Expo”.

Kongresa darbībā piedalījās 764 cilvēki: 640 delegāti no Krievijas, 94 delegāti no NVS un Baltijas valstīm, 30 delegāti no Eiropas Savienības valstīm un ASV. Izstādē tika parādīti Austrijas, Dānijas, Itālijas un Čehijas nacionālie paviljoni, kolektīvie Samāru un Sverdlovska novadu stendi. Waste Tech – 2005 apmeklēja vairāk nekā 5000 speciālistu.


Vispārējais izstāžu plāns.

Kongresa ietvaros notika poligonu ISWA treninga kursi un seminārs „Izgāztuvju gāzes komerciālā izmantošana”, kuru organizēja poligonu ISWA darba grupa un USA Vides aizsardzības aģentūra. Īpašu uzmanību mūsu kompānijas vadība pievērsa poligonu pretfiltrācijas ekrāniem toksisko rūpniecisko atkritumu apglabāšanai, kuri ir visefektīvākais veids kā nodrošināt drošu izolāciju un lokalizāciju sakraušanas un rūpniecisko atkritumu uzglabāšanas vietās.

ISWA poligona makets

Kongresa ietvaros notika Krievijas asociācijas atkritumu pārvaldīšanā izveides sēde, kurā piedalījās reģionālo savienību pārstāvji un 12 Krievijas Federācijas subjektu asociācijas.

CORVUS Company pārstāvji aktīvi piedalījās diskusijā, kura kļuva neatņemama šī pasākuma daļa, kā arī mēs saņemam abpusēji izdevīgu asociācijas biedru sadarbības piedāvājumu.

Waste Tech – 2005 darbības laikā notika tikšanas ar Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas vadību.

Notika tehniskie braucieni uz atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu Nr.2 „Ekotekhprom”, atkritumu presēšanas staciju „Ekotekhprom” un „Kuryanovskaya” atkritumu aerācijas staciju „Mosvodokanal”.25.04.2005 Minhene, Vacija

«IFAT – 2005»

Pēc lietišķu sakaru izveidošanas Terra Tec izstādē (Leipciga), mūsu kompānijas speciālisti apmeklēja vēl nozīmīgāku pasākumu naftas atkritumu pārstrādes un ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu utilizācijas jomā. Tā ir izstāde – IFAT – 2005, kura notika šī gada 25.- 27. aprīlī Minhenē.

Izstādē piedalījās vairāk nekā 500 kompāniju, kuru pamatdarbības veids ir dažādu atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārstrāde. Šīs pasākums ir viens no prioritāšu pasākumiem dotā darbības jomā, un ir ļoti populārs starp kompānijām, kuru galvenais darbības veids ir darbs ar dažāda veida atkritumiem

Mūsu uzņēmuma speciālisti kopā ar saviem eiropiešu kolēģiem organizēja lietišķas tikšanas, kuru laika gaitā bija atklāta ieinteresētība sadarbības turpināšanā.


Lietišķu sakaru veidošana

— Tika veikts atkritumu savākšanas nosacījumu, cenas politikas, naftas atkritumu pirms un pēc pārstrādes ķīmisko analīžu rezultātu salīdzināšanas raksturojums. Īpaša uzmanība tika vērsta likumdošanas jautājumiem, kuri reglamentē šo darbības veidu, kā arī vides aizsardzības jautājumiem.

— Sasniegtas priekšvienošanas kopīgas sadarbības turpināšanā naftas atkritumu pārstrādē un ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu utilizācijā.

Mūsu kompānijas darbinieki atzīmēja augsta līmeņa piedāvāto izstādē IFAT – 2005 pakalpojumu, tehnoloģisko iekārtu, specializētā autotransporta kvalitāti . Šīs apstāklis kļuvis par papildus stimulu mūsu kompānijas darbiniekiem augsti efektīvo tehnoloģiju naftas atkritumu un ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu savākšanā, pārstrādē un utilizācijā izveidošanu un virzīšanu Eiropas tirgū.


Jauno tehnoloģiju prezentācija
Izstādes komplekss

IFAT – 2005

Izstādes darba moments

Specializētais autotransports

20.03.2005 Sanktpēterburgs, Krievija

«Lenexpo»

XII Starptautiskā specializētā izstādē Atkritumu pārvaldīšana: tehnoloģijas un iekārtas – 2005 mūsu kompānijas darbinieki saņēma goda rakstu par augsti efektīvo naftas saturošos ūdeņus attīrīšanas sistēmu un utilizāciju izveidošanu un virzīšanu. Izstāde notika 5. Starptautiskā Ekoloģiskā foruma laikā šī gada 15. – 17. martā Sanktpēterburgā Krievijas Federācijas Tirdzniecības-Rūpniecības Kameras patronāžā.

Augstā līmeņa pasākuma organizēšana sekmēja sadarbības attīstību un lietderīgu lietišķu kontaktu veicināšanu naftas atkritumu pārvaldīšanā un naftas saturošo ūdeņu pārstrādē.

< Izstādes darba moments

Izstāžu zāle «Lenexpo»

 

Stends «CORVUS Company»

Goda raksts

08.03.2005 Leipciga, Vācija

«Terra Tec»
Mūsu kompānijas vadība piedalījās Starptautiskā specializētā enerģijas izstādē Terra Tec , kura notika šī gada 8.-11. martā Leipcigā (Vācija). Izstādē piedalījās vairāk nekā 700 kompāniju. Līdzīgā līmeņa pasākumus organizē vienu reizi divos gados un tie ir ļoti populāri ES valstu teritorijā. Pamata tematika: ūdensapgāde, notekūdeņu pārstrādes iekārtas, atkritumu pārstrāde, vides aizsardzība.

Mūsu uzņēmuma speciālisti saņēma iespēju iepazīties ar jaunākām tehnoloģijām naftas atkritumu pārstrādē un utilizācijā, kā arī demonstrēt Terra Tec savus izstrādājumus. «CORVUS Company» bija vienīgā kompānija Leipcigas izstādē, kura pārstāvēja Baltijas valstis. Šīs apstāklis radīja lielu interesi no izstāžu organizatoru un viesu puses.Mūsu stendu apmeklēja LR Vides Ministrijas pārstāvji, Eiroparlamenta delegācijas locekļi, kā arī Terra Tec speciālais korespondents. Četru dienu intensīvs darbs deva savus augļus – tika izveidoti lietišķie sakari ar jauniem tirdzniecības partneriem, paplašināts noieta tirgus. Mūsu kompānijas stends bija atzīmēts ar goda rakstu.Terra Tec


Goda raksts
Lietišķu sakaru veidošana

Mūsu kompānijas stends

Specializētais autotransports