Sērskābais gudrons

 

 

Visā pasaulē atrodas naftas produktu krātuves, kuras satur sērskābi, kas ir naftas produktu pārstrādes procesu rezultāts, pielietojot sērskābes koncentrātu, galvenokārt smēreļļas ražošanā. Iespējas trūkuma dēļ tos novērst vai pārstrādāt, tā saucamie sērskābie gudroni un sērskābā darva visbiežāk tiek izgāzti atklātās krātuvēs ( sērskābā gudrona dīķos) dažreiz pat vairāk kā 100 000 t. lielā daudzuma. Melnā, darvas veidīgā viela sevī iekļauj lielu daļu polimerizētu ogļūdeņražu (sveķu), eļļu, sulfonskābi un sērskābi ( līdz 45% atkarībā no iepriekšējiem ražošanas procesiem.) Šīs izgāztuves  rada  lielu bīstamību apkārtējai videi. Atvērtie sērskābie gudronu dīķi rada bīstamību šādu iemeslu dēļ:

Pastāvīga noplūdes un plašs dabas ainavas piesārņojuma bīstamība ;

 

 

Esošo dambju nestabilitāte;

 

 

Ūdens noplūde dambjos, pamatnē un arī pazemes ūdeņos;

 

 

Piesārņojums virszemes, filtrācijas un pazemes ūdeņos;

 

 

Liela aizdegšanās bīstamība;

 

 

 

 

 

 

Atklātās ūdens platības un ar to saistītie putni un zīdītāji saskarsmē ar dīķu vidi iet bojā. Tikai pati dīķu atklātība ir izdalījumu iemesls, kas it sevišķi vasaras laikā mierīgā stāvoklī rada smirdīgas smakas.

 

 

 

Sērskābo gudrona dīķu ekoloģiskai sanācijai CORVUS COMPANY bija izstrādātas un gatavas īstenošanai jaunas gudronu vākšanas un  pārstrādes tehnoloģijas, kas ļautu tos izmantot kā kurināmo. Latvijas presē vairākkārt tika rakstīts par ekoloģisko bīstamību sērskābā gudrona uzglabāšanu Inčukalnā ( ziemeļu un dienvidu dīķi). Īpaši bīstams ir dienvidu dīķis kā atvērtais atmosfēras ietekmei un stratificēti pēc dziļuma slāņi. Dienvidu dīķis pēc platības aizņem 1,6 ha. Atkritumu apjoms ir apmēram 64 tūkstoši m³. Masas sadalījums slāņos: virszemes ūdens slānis, piesārņots ar vieglas frakcijas naftas produktiem,  aizņem apmēram 16 tūkstošus m³, esošais vidējais slānis ( galvenokārt sērskābais gudrons) aizņem aptuveni 10 tūkst. m³ un pēdējais slānis – grunts sajaukums ar sērskābo gudronu aizņem aptuveni 13 tūkst m³. 

Šīs krātuves ir tik ļoti bīstamas, ka 1996. gadā ka bija panākta vienošanās par Inčukalna objekta iekļaušanu UNECE galveno objektu sarakstā, piesārņotu ķīmijas industrijai, kam nepieciešama sanācija Austrumu un centrālās Eiropas mērogā.

Galvenā problēmā ezera likvidācijas procesā ir ezera komponentu neitralizācija, it īpaši sērskābā gudrona, kas ir tik agresīvs, ka pat sūkņu detaļas, kas ir ražotas no nerūsējošā tērauda, tiek iznīcinātas dažu mēnešu laikā.

Otrā problēma ir nepieciešamība esošā gudrona slāņa  pirmatnējā apstrāde, neietekmējot virszemes ūdens slāni. Lieta tajā ka, virszemes ūdens slānis veido nogulsnes, tāpēc tā izņemšana pirms  esošā vidējā slāņa attīrīšanas ir nepraktiska, tā kā virszemes  slānis veidosies no jauna.  Pietam ūdens slānis vasaras sezonā daļēji aizsargā gudrona slāni neļaujot tam iztvaikot un tādējādi ierobežojot gaisa piesārņojumu apkārtnē.

Mūsu kompānija kopš nodibināšanas dienas nodarbojas ar naftas produktu atkritumu vākšanu, to pārstrādi un utilizēto naftas produktu sagatavošanu, lai tos varētu izmantot kā kurināmo, kā arī ar naftas produktu tvertņu attīrīšanu.

Šī pieredze ļāva izstrādāt sērskābā gudrona ( divu augšējo slāņu)  neitralizācijas sistēmu dienvidu ezerā, ņemot vērā augstāk minētās problēmas.

Izstrādāts veids esošo sērskābā gudrona slāņu neitralizācijai un arī ierīce tā realizācijai, kā arī ierīce utilizētā kurināmā izveidei no naftas produktu atkritumiem ieskaitot neitralizēto gudronu. Šie izgudrojumi ir balstīti uz Latvijas un Krievijas patentiem, kurus ir saņēmuši mūsu uzņēmuma darbinieki. Šie izgudrojumi var tikt pielietoti, it īpaši sērskābā gudrona esošā slāņa neitralizācijai ( apmēram 25 tūkst. m³)

un virszemes sērskābā ūdens slāņa ( apmēram 16 tūkst. m³) Inčukalna dienvidu sērskābā gudrona dīķim. Mūsu darbiniekiem ir izstrādāta šo divu slāņu likvidācijas tehnoloģiskā shēma. Sērskābā gudrona neitralizācija tiek veikta ar neitralizējamo šķidrumu, bet samaisīšana tiek veikta ar saspiestu gaisu. Pēc neitralizācijas gudrons nonāk naftas produktu  atkritumu pārstrādes vietā,

ar mērķi iegūtu produktu, kuru var utilizēt kā kurināmo. Ūdens neitralizējas tādā pašā veidā  un tiek attīrīts no naftas produktiem attīrīšanas iekārtās. Sērskābā gudrona neitralizācija un tā izveide par kurināmo tika īstenots laboratorijas apstākļos. Virkne sistēmā  izmantoto ierīču  ir atzītas par izgudrojumiem.