Mix Oil izgatavošana

Izstrādāta sistēma degvielas izgatavošanai Mix Oil no naftas atkritumiem, tostarp izmanto atstrādātas eļļas. Mix Oil izmanto kā galveno kurināmo vai kā papildinājumu pie pamat kurināmā.

Mix Oil — uzlabo ekoloģisko vidi — sadedzinot ļauj procentuāli samazināt emisijas izmešus atmosfērā, kā arī samazinās izmaksas, lai iegūtu siltumenerģiju saskaņā ar likumu «Par piesārņojumu» un Ministru kabineta noteikumiem Nr.379. Nr.379 «Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem».