Maisītājs-disperģētājs

There are no translations available.

 

DRS ® disperģētājs (turpmāk disperģētājs) ir paredzēts stabilu degvielas maisījumu iegūšanai, smago degvielu apguļošanai, disperģējot asfalta-sveķojošas vielas, iegūstot ūdens degvielas emulsijas, paaugstinot degvielā ievadīto piedevu efektivitāti; var sagatavot eļļas atkritumus un pagatavot emulsijas (SOLE) metālgriezējmašīnām.
Saņemti Latvijas, Krievijas, Vācijas patenti.

Disperģētāju lieto rūpniecisko uzņēmumu katlu iekārtu, kuģu katliekārtu, iekšdedzes dzinēju, gāzturbīnu iekārtu sistēmās.
Ekonomiskais efekts ir 1 – 5 % degvielas, ko sadedzina enerģētiskā uzstādījumā. Izņemot degvielas ekonomiju, atšķaidītāja- disperģētāja lietošana ļauj iegūt ekoloģisko efektu, jo strauji samazina degšanas ķīmisko nepilnību un kaitīgās emisijas degvielas sadedzināšanā, kā arī dod iespēju izmantot apūdeņotos naftas produktu atkritumus, kurus parasti izved uz izgāztuvi.
Pašlaik ir plaša izplatīšana utilizācijai uz katlumājiem, pārstrādāto naftas produktu atkritumu utilizācijai kuģu katliekārtas un emulsāliem dzelzsbetona konstrukciju katlu rūpnīcās, eļļošanas un dzesēšanas šķidrumu (EDŠ) stabilizācijai un pēcapstrādāto EDŠ utilizācijai, lai sagatavotu degvielas maisījumu kuģu dīzeļļiem.
Naftas produktu atkritumus utilizē, pievienojot tos pamatdegvielai, turpmāk apstrādājot šo maisījumu disperģētāju un sadedzinot šo maisījumu kā kurināmo.
Izgatavojot no nerūsējošā tērauda, DRF tiek izmantots pārtikas rūpniecībā (piemēram, sulu pagatavošanai), kā arī emulsiju un suspensiju pagatavošanai.

 

Kompānijas inovācijas Departaments uzsācis jaunu disperģētāju līniju, ko izmanto sprādzienbīstamu naftas produktu apstrādei.

Šis disperģētāju veids ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ar elektrodzinējiem sprādziendrošā izpildījumā.
Šajos disperģētājos ir saglabāti, ko iepriekš bijam ražojuši, ražīgums (10 kub.m/h) un sūkņu efekts (spiediens uz izeju — 2 bāri), bet ir pilnveidota caurteces daļa.
Tas ļauj ierīkot garas ogļūdeņražu ķēdes ar ķīmisko saišu pārrāvumu un brīvo radikāļu veidošanos.
Turklāt tiek palielināta šķidrā kurināmā absolūtā virsma, kas noved pie nozīmīgas iztvaikošanas un sadegšanas ātruma palielināšanās.
Tas savukārt izraisa kaitīgās emisijas samazinājumu un mīkstāku dzinēju darbu.
Papildus izmantošanai uz kuģiem, dīzeļelektrostacijās, disperģētājus var izmantot arī katliekārtās, kā arī ķīmiskajā rūpniecībā, tai skaitā ķīmisko reakciju paātrināšanai tehnoloģiskajos procesos.
Enerģētiskās iekārtās disperģētājus var izmantot arī ūdens- kurināmo emulsiju sagatavošanai.

Attēlā Nr. 1. sniegts disperģētājs sprādziendrošā izpildījumā, attēlā Nr. 2.- parastā izpildījumā.

 

Kompānija „CORVUS Company” nodrošina pārdošanu, uzstādīšanu, personāla apmācību, garantijas apkalpošanu.

Att. 1 Att. 2
Maisītājs-disperģētājs (degvielai) Maisītājs-disperģētājs (pārtikas un ķīmiskajai rūpniecībai)

TEHNISKIE PARAMETRI

Veiktspēja, m3/h 10
Spiediens uz izeju, MPa 0,2
Uzstādītā jauda, kW 5,5
Vārpstas griešanās ātrums,/min. 2900
Elektrodzinēja barošana:
Spriegums, V 380/220
Strāvas frekvence, Hz 50
Drošības koeficients 0,95
Gabarīta izmēri, mm
Garums 525
Platums 280
Augstums 300
Masa, kg 65

Disperģētāja darbs notiek šādi: degviela vai maisījums ar ūdeni ieplūst disperģētājā divās ievades atverēs no diviem dažādiem līmeņiem (sk. Zīm.2): no degvielas cisternas apakšējās punkta un degvielas ņemšanas punkta uz katla. Rotors, griežoties no elektrodzinēja, ar darba diskiem intensīvi sajauc degvielu vai kurināmā un ūdens maisījumu un pārvieto to no mazā rotora diska uz lieveņa, kas izmet gatavo emulsiju caur dispergētāja izejas atveri izdevumu cisternā. Sajaucot asfalta-sveķu daļiņas un ūdens ieslēgšanu emulģē gan uz disku, gan kavitācijas procesu trieciena. Rezultātā veidojas augstas dispersas stabilā emulsija.
Pēc degvielas cisternas satura divkāršas caurlaišanas caur degviela ir gatava sadedzināšanai katlu iekārtās.
Īpaši efektīvi izmanto dispergētāju, lai sadedzinātu augstus mazutus, kuros ir liels asfaltu un sveķu vielu daudzums (ACW). Sadegot DUS mazutu, pilnībā nedeg (ķīmiskais nedegums), ko var redzēt pa tumšo dūmi no katlumājas caurules. No šiem mazutiem ir svarīgi pagatavot homogēnu ūdens-mazuta emulsiju, ko labi veic maisītājs- dispergētājs.
Kā zināms, ūdens-mazuta emulsijas degšanas mehānisms būtiski atšķiras no tīra mazuta degšanas. Ūdens un mazuta emulsiju ap ūdens pilienu izvieto kā dabiskās virsmas aktīvās vielas. Tā kā ūdens un mazuta viršanas temperatūra ir atšķirīga (normālos apstākļos ūdens viršanas temperatūra ir 100 °C, bet mazuta – lielāka par 300 °C), tad, sildot augsttemperatūras vidē, katla ūdens pāriet tvaika stāvoklī agrāk, nekā mazuts.


Zīm. 3

Rezultātā, kad ūdens tvaiku spiediens pārsniedz makuta virsmas virsmas spriegumu (pateicoties lielākajai ūdens tvaiku elastībai un palielināšanai vairākos simtreiz tilpuma laikā ūdens pārejai tvaikos, ūdens piliena iztvaikošana notiek ļoti vētraini), notiek tā saucamais “mikrozīns” (sk. Zīm.Nr. 3), mazuta daļiņas izlido dažādos virzienos, kurināmā tvaiki intensīvi iztvaiko un papildus sajaucas ar gaisa skābekli, kas uzlabo maisījumu. Ar to notiek degvielas pilnīga sadegšana un tā ekonomija.
Maksimālā ekonomija, sadedzinot ūdens-mazuta emulsiju, kas sagatavota maisījumā-disperģētājā, notiek ar ūdens saturu ~ 10%; ūdens palielināšanai līdz 18-20% degvielas ekonomija netiek novērota (t.i.). degvielas ekonomiju kompensē ūdens iztvaikošanas izmaksas, bet ūdens saturā ūdens emulsijā, kas pārsniedz 20% degvielas patēriņu, palielina.
Tādējādi maisītājs-dispergators ļauj iegūt stabilu homogēnu ūdens-mazuta emulsiju, kas nodrošina degvielas ekonomiju, pilnībā sadegot mazutu.
Tāds pats efekts vērojams arī emulsijas izgatavošanā no pamatkatliekārtas (mazuta) un apūdeņotiem naftas produktu atkritumiem.