Kompānija

  • Operativitāte, mobilitāte un manevrēšanas spēja, precīza darba organizācija, augsta speciālistu kvalifikācija;
  • Produktu un pakalpojumu kvalitātes kontrole, lieli un patstāvīgi piegādātāji, obligātā produkcijas sertifikācija (atbilstība starptautiskiem standartiem);
  • Elastīga cenu politika;
  • Mūsdienu prasībām atbilstoša sava ražošanas tehniskā bāze;
  • Mūsu pašu izstrādājumi un modernu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī KNOW HOW tehnoloģiju izmantošana ekoloģijas jomā;
  • Augsta apkalpošanas kultūra, komunikabilitāte un personāla enerģiskums.