Mūsu Rekvizīti


SIA “CORVUS Company”

Reģ. Nr. 40103138898

Rūpniecības 52, Rīga, LV-1045, Latvija

Valdes loceklis: Andrejs Jurčenko

Banku konti:

SwedBank

Norēķinu konts Nr LV53 HABA 0551 0081 04965

Kods HABALV22