Datu Aizsardzība

Datu aizsardzība
Jebkura „CORVUS Company” Interneta lapā esošā materiāla (tai skaitā tekstu, fotoattēlu, filmu, mūzikas u.c.) kopēšana, vairošana vai izplatīšana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad viennozīmīgi ir noteikts pretējais.

Informācija par autortiesībām
Copyright «CORVUS Company» SIA. Visas tiesības aizsargātas.

Preču zīmes
„CORVUS Company” komerciālais nosaukums un logo, kā arī visi ar to saistīti produktu vai pakalpojumu nosaukumi, dizaina zīmes, lozungi ir „CORVUS Company” īpašums un to izmantošana bez iepriekšējas „CORVUS Company” rakstiskās atļaujas ir nelikumīga.

Hipersaites uz ārējām Interneta lapām
„CORVUS Company” nav atbildīga par ārējo Interneta labu saturu, kas neietilpst „CORVUS Company” darbības kompetencē vai kontrolē.

Atbildības ierobežojumi
Jebkuri materiāli, tai skaitā teksti, fotoattēli, grafiki, skaitļi, saraksti u.c., kas novietoti jebkurā „CORVUS Company” Interneta lapā, var ietvert tehniskā rakstura neprecizitātes vai drukas kļūdas, kā arī citas kļūdas vai neprecizitātes. „CORVUS Company” neuzņemas atbildību par šāda veida kļūdām un neprecizitātēm.

© 1994 — 2010 CORVUS Company.