Contacts


Office


Rupniecibas str. 52 Riga, LV-1045, Latvia

General Director
Phone: +371 67321381
corvus@corvus.lv

Office Manager
Phone: +371 67321381
Fax: +371 67323576
corvus@corvus.lv

Director of hazardous waste department
Phone: +371 67509283
franceska@corvus.lv

Director of innovations department
Phone: +371 67321381
polyakov@corvus.lv

Director of environment department
Phone: +371 67814713
alina@corvus.lv

Jūras transporta apkalpošanas departamenta direktors
Phone: +371 67321381
corvus@corvus.lv

Accountancy
Phone: +371 67509281
gramatvediba@corvus.lv

Director of Logistics and Customs department
logic.t@corvus.lv

IT Administrator
Phone: +371 67814711
admin@corvus.lv
Law department
Phone: +371 67814714
juriskonsults@corvus.lv

Project manager of hazardous waste
Phone: +371 27876838
eduard@corvus.lv

Security Service
Phone: +371 67321866
security@corvus.lv

Industrial Recovery Complex «BolderajaGubernciema 7f str. Riga, LV-1016, Latvia

Sekretary
Phone: +371 67341562
Faks: +371 67341546
irc@corvus.lv

Tehnical direktor
Phone: +371 67321381
aleksandrs@corvus.lv

Direktor
Phone: +371 29123409
Faks: +371 67341546
irc@corvus.lv