31.05.2005 Maskava, Krievija

«Waste Tech – 2005»

Kompānijas darbības paplašināšanai un iepazīšanai ar jaunām tehnoloģijām, CORVUS Company vadība apmeklēja 2005. gada no 31. maija līdz 3. jūnijam IV Starptautisko izstādi un kongresu atkritumu pārvaldīšanā — Waste Tech – 2005 izstāžu kompleksā „Krokus Expo”.

Kongresa darbībā piedalījās 764 cilvēki: 640 delegāti no Krievijas, 94 delegāti no NVS un Baltijas valstīm, 30 delegāti no Eiropas Savienības valstīm un ASV. Izstādē tika parādīti Austrijas, Dānijas, Itālijas un Čehijas nacionālie paviljoni, kolektīvie Samāru un Sverdlovska novadu stendi. Waste Tech – 2005 apmeklēja vairāk nekā 5000 speciālistu.


Vispārējais izstāžu plāns.

Kongresa ietvaros notika poligonu ISWA treninga kursi un seminārs „Izgāztuvju gāzes komerciālā izmantošana”, kuru organizēja poligonu ISWA darba grupa un USA Vides aizsardzības aģentūra. Īpašu uzmanību mūsu kompānijas vadība pievērsa poligonu pretfiltrācijas ekrāniem toksisko rūpniecisko atkritumu apglabāšanai, kuri ir visefektīvākais veids kā nodrošināt drošu izolāciju un lokalizāciju sakraušanas un rūpniecisko atkritumu uzglabāšanas vietās.

ISWA poligona makets

Kongresa ietvaros notika Krievijas asociācijas atkritumu pārvaldīšanā izveides sēde, kurā piedalījās reģionālo savienību pārstāvji un 12 Krievijas Federācijas subjektu asociācijas.

CORVUS Company pārstāvji aktīvi piedalījās diskusijā, kura kļuva neatņemama šī pasākuma daļa, kā arī mēs saņemam abpusēji izdevīgu asociācijas biedru sadarbības piedāvājumu.

Waste Tech – 2005 darbības laikā notika tikšanas ar Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas vadību.

Notika tehniskie braucieni uz atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu Nr.2 „Ekotekhprom”, atkritumu presēšanas staciju „Ekotekhprom” un „Kuryanovskaya” atkritumu aerācijas staciju „Mosvodokanal”.