29.05.2008 Jončopingā, Šveicē

Elmia Waste & Recycling 2008

Šveicē, pilsētā Jončopingā no 27.05.08 – 29.05.08. norisinājās vienīgā specializētā izstāde Elmia Waste & Recycling 2008, kas veltīta vienai no galvenajām vides problēmām mūsdienās: atkritumu savākšana, šķirošana, pārstrāde un utilizācija. Jau kopš 1973. gada piecpadsmito reizi — ik pēc diviem gadiem, šī izstāde pulcē vairāk nekā 2500 speciālistu šajā jomā un vairāk nekā 100 vadošu uzņēmumu no visas pasaules.


Lielā uzmanība tika pievērsta tādiem jautājumiem kā: atkritumu apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, mērīšanas sistēmas, laboratorijas testēšanas tehnoloģijas, veco teritoriju dezinfekcija, atkritumu iznīcināšana, atkritumu sadedzināšanas iekārtām, toksiskie atkritumi.


Vadošie speciālisti CORVUS Company apmeklējot Elmia Waste & Recycling 2008, īpaši interesēja jautājums par otrreizējo atkritumu izmantošanu, kā arī to pārstrāde. Izstādes ietvaros norisinājās semināri un konferences, kas tika veltīti demonstrējot jaunās tehnoloģijas un jauninājumus šajā jomā, ko apmeklēja mūsu speciālisti.


Mūsu uzņēmuma viens no galvenajiem sasniegumiem izstādē — zinātniskais darbs, ko prezentēja mūsu darbinieks, inovācijas departamenta direktors, inženierzinātņu doktors Aleksandrs Poļakovs, kas tika atzīta par jauninājumu jomā — teritorijas atjaunošana pēc naftas duļķu sanācijas.

Mūsu uzņēmuma speciālisti apmeklēja atkritumu-sadedzināšanas rūpnīcu ziemeļos Jančopingā, kur arī tika parādīti novatoriskās metodes un jaunākās tehnoloģijas atkritumu savākšanā, šķirošanā, atkritumu presēšanā, gala rezultātā sadedzināšana – enerģijas iegūšana, kas tiek sadalīta pa kvotām priekš piegādātajiem un rajona vajadzībām. Šajā piemērā mums bija iespēja izpētīt alternatīvas iespējas, kā izmantot atkritumus, un iespēja nākotnē piemērot šo pieredzi praksē, jo šāda veida tehnoloģiju Baltijas valstīs neizmanto.