28. Septembris 2011 Nižņij Novgorod, Krievija

«Rūpniecisko atkritumu pārstrāde. Ekoloģija. Tehnoloģijas»

2011. gada 28. septembrī pilsētā Nižņij Novgorod, Nižegorodska N.I. Lobačovskova valsts universitātē, Krievijas federācijas Nižegorodska rajona Izglītības un Zinātnes Ministrijas atbalstīti, Nižegorodska rajona un pilsētas Nižņij Novgorod likumdošanas sapulce notika zinātniski – praktiskā konference «Rūpniecisko atkritumu pārstrāde. Ekoloģija. Tehnoloģijas».
Konferences mērķis bija piesaistīt valsts struktūru, valsts un mediju interesi problēmas risināšanai sakarā ar lielo apjomu videi bīstamo rūpniecisko atkritumu utilizāciju.
Par pasākuma svarīgumu liecina tas, ka konference notika Krievijas Federācijas Izglītības un Zinātnes ministrijas Nižegorodska rajona valdības un valsts Nižņij Novgorod atbalstībā. Konferenci atklāja un dalībniekus sagaidīja: Nižegorodska pilsētas rajona valdība, N. I. Nebova Ekoloģijas un Dabas resursu ministrija, Nižegorodska rajona pirmais rūpniecības un inovāciju ministra vietnieks — I. G. Sazonovs, kas ir arī lekrors N. I. Lobačevskova E. V. Curpunova Nižegorodskas valsts universitātē.


Ar prezentāciju «Aktualitātes un risinājumi bīstamo rūpniecisko atkritumu pārstrādes problēmas Nižegorodska rajonā» uzstājās N. N. Močalina Nižegorodskas pilsētas rajona Ekoloģijas un Dabas resursu ministra vietnieks. Prezentācijā īpaša uzmanība bija pievērsta problēmai par tādu naftas ražošanas ķīmisko atkritumu pārstrādi kā: skābie gurdoni, kas ir galvenais vides piesārņojuma objekts.
Skābie gurdoni ir ļoti viskoza sveķveidīga masa, kas satur dažādus ķīmiskos savienojumus – brīvās sērskābes un ūdens savienojums rada neatgriezenisku kaitējumu apkārtējai videi. Pirmkārt, apkārtējai videi kaitē skābe, tā nonāk gaisā, piesārņo ūdeni un zemi. Skābais grurdons uzkrājas dīķos ar stāvošiem ūdeņiem, kuri aizņem lielas platības. Tikai Nižegorodska rajonā skābo gurdonu uzkrājumi dīķos sastāda 250 000 tonnas.

Konferences starpnieks bija Arkādijs Danilovičs Zorins, godājams Nižņijas Novgorodas Valsts Universitātes profesors, doktors ķīmiskās zinātnēs, PSRS valsts prēmijas laureāts, veicis ievērojamu ieguldījumu Krievijas Federācijas zinātnē un tehnoloģiskā attīstībā. Uzrakstīja plašu ziņojumu ar nosaukumu «Vides un tehnoloģiskie skābo gurdonu pārstrādes aspekti», kur viņš parādīja ne tikai valsts stāvokli ar skābi saturošiem ezeriem Ņižņijā Novgorodas reģionā, bet arī viņa izstrādātās gurdonu skābes pārstrādes tehnoloģijas.
Pēc konferences organizatora ielūguma, CORVUS Company pārstāvji arī piedalījās šajā praktiski – zinātniskajā konferencē. Ņemot vērā to, ka CORVUS Company jau eksistē izstrādātas iekārtas skābo savienojumu neitralizācijā, tai skaitā sērskābes gurdona neitralizācijas iekārtas, konferences organizatori vērsās pie CORVUS Company ar piedāvājumu uzrakstīt ziņojumu par šo tēmu. No mūsu puses ar ziņojumu «Dažas īpatnības sērskābes gurdona pārstrādē» uzstājās tehnoloģisko zinātņu doktors Aleksandrs Aleksandrovičs Poļakovs. Ziņojumā bija prezentēta CORVUS Company izstrādātā pārstrādes tehnoloģijas iekārta — sērskābes gurdonus pārstrādā par degvielu. Šī tehnoloģiskā iekārta izraisīja ievērojamu interesi konferences dalībnieku vidū.

Vēl tika prezentēti ziņojumi par izstrādātu tehnoloģiju — plān slāņu krekinga skābes gudroni, pētījumā par skābo gurdonu grupas sastāvu un procesu to pārstrādes laikā, lai noteiktu skābuma sulfoskābes gudronus analītiskā pārstrādes procesā ar darvas skābi, kā arī ziņojums par laboratorijas aprīkojumu.
Bija prezentēti ziņojumi par situāciju ar skābajiem gurdoniem pilsētā Povoļžje, Jaroslavas rajonā.
Konferences dalībnieki atzīmēja skābo gurdonu problēmas prezentēto izstrādāto tehnoloģiju augsto zinātniski – tehnoloģisko līmeni un pieņēma lēmumu izveidot zinātniski – pētniecisku centru saistvielu jomā Nižegorodskas pilsētas N. I .Lobačevska Valsts Universitātē.