2007. gada 27. aprīlī ir saņemts patents

 2007. gada 27. aprīlī SIA „CORVUS Company” darbinieki saņēma Krievijas patentu „Maisītājs — dispirģētājs”. Ka arī pieņemts pozitīvs lēmums par Vācijas patenta izdošanu uz šo izgudrojumu.