26.09.2008 Hamburga, Vācija

Hamburga, Vācija «SMM 2008»

Jūras transporta apkalpošanas departamenta un inovāciju departamenta vadītāji apmeklēja Starptautisko Tirdzniecības Kuģu Būvēšanas un Jūras Tehnoloģiju un Jūras Flotes Apkalpošanas Izstādi.

Šo gadatirgu rīko reizi divos gados, un tajā pulcējas vadošās starptautiskās kuģu būvēšanas un jūras flotes kompānijas ekspluatācijas jomā, pārstāvot pēdējos inovācijas risinājumus šajās jomās.

Izstādes SMM 2008 moto ir „Apkārtējas vides aizsardzība un inovācijas risinājumu ieviešanas efektivitāte šajās jomās”. Mūsu speciālistiem tā jau ir otrā kuģu būvēšanas izstāde, kurā mums bija iespēja prezentēt un iepazīties ar inovācijām jūras flotes ekoloģiskās ekspluatācijas sfērā. Kā arī piedalīties simpozijā, kas bija veltīts globāli svarīgām jūras flotes ekspluatācijas problēmām atbilstoši ekoloģiskajām normām, sniedzot risinājumus emisijas samazināšanai. To organizēja Federālā Ekonomikas un Tehnoloģiju Ministrija (BMWI) un Eiropas Kuģu Būvētavu Asociāciju Kopiena (CESA).

Inovāciju departamenta direktors Dr. Aleksandrs Poļakovs piedalījās diskusijā par šo tēmu, kurā bija prezentēti CORVUS Company ražotā DRS® (maisītāja-disperģētāja) vai homogenizatora, kā to dēvē Eiropas ražotāji, analogu salīdzinošie raksturojumi. Plašai auditorija tika demonstrēti dažādu modeļu salīdzinošie raksturojumi, testi un ekoloģiskie rādītāji. Uz rādītāju salīdzināšanas pamata auditorija atzina CORVUS Company izstrādes perspektivitāti. Tika sastādīti nodomu protokoli par DRS® ieviešanu Singapūras kuģu būvētavā.

Šis gadatirgus pietiekami skaidri parādīja, ka efektivitātes paaugstināšana un vides aizsardzība nav pretēji jēdzieni. To uzsvēra Dr. Hans-Heinrich, Vācijas Kuģu Īpašnieku Asociācijas (VDR) rīkotājdirektors.