2011. gada 26. aprilī ir saņemts sertifikāts

Kompānija «CORVUS Company» 2011. gada 26. aprilī saņēma sertifikātu Nr.96008-2011-AE-LVA-FINAS atbilstoši ekoloģiskās sistēmas menedžmenta standartam ISO 14001:2004. Apstiprinājums atbilstībai izdots starptautiskajā sertefikācijas organizācijā Det Norske Veritas. Speciālisti Det Norske Veritas atzīmēja «CORVUS Company» menedžmenta sistēmas stiprās puses: vadības atbildību, sistēmas menedžmenta rezultivitāti, produkcijas realizēšanas plānošana, patstāvīga uzlabošana, monitoringa un procesu novērošana, ekoloģisko procesu iedarbība, risku novērošana, iekšējais audits, kompetence, personāla apmācība, avārijas situācijas plānošana, programmas nodrošinājuma pielietošana menedžmenta sitēmā, infrastruktūra un ražošanas vide.

Sertifikāts ISO 14001:2004 apstiprina, ka mūsu ekoloģiskā menedžmenta sitēma uzņēmumā atbilst ISO standartam un bija atdzīta par atbilstošu.

ISO 14001:2004 starptautiskais standarts, kurš apvieno pasaules pieredzi vides aizsardzības pārvaldībā. Galvenais mērķis ir sertifikācijas atbilstība starptautiskajam standartam ISO 14001:2004, tā ir vides aizsardzība no iekšējiem iedarbības saimniecības faktoriem un ekoloģisko apstakļu uzlabošana, jo ir prasme rīkoties ārkārtējās situācijās. Ekoloģiskā menedžmenta sistēmas izstrādāšana un ieviešana saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ISO 14001:2004 ir garantēts ceļš uz veiksmi. Lai īstenotu uzņēmuma darbību uz iekšējiem un starptautiskajiem tirgiem.