24.10.2006 Kelne, Vacija

Starptautiskā izstāde “ENTSORGA-ENTECO 2006”

«CORVUS COMPANY» kompānijaspārstāvji apmeklēja vienu no lielākajām pasaulē starptautiskajām izstādēm “ENTSORGA-ENTECO 2006” apkārtējai videi bīstamo atkritumu, notekūdeņu un ūdens apgādes jomā.Izstādi rīko 1 reizi 3 gados, sākot no 1980. gada Kelnē un tradicionāli tā piesaista savos paviljonos tūkstošus cilvēku. Šogad izstādē piedalījās 979 kompānijas no 22 pasaules valstīmŠā pasākuma aktualitāti mūsu uzņēmumam nodrošināja piedāvātās tirgus inovācijas – tās bija gan jaunākās iekārtas, gan pēdējie sasniegumi ekoloģisko tehnoloģiju, atkritumu apsaimniekošanas, otreizējo resursu izmantošanas jomā.Izstādes darba periodā «CORVUS COMPANY» vadība veica pārrunas un tikās ar biznesa partneriem, kā arī slēdza pirmatnējo vienošanos par sadarbību apkātējai videi bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā ar lielu Vācijas kompāniju.