23.10.2006 Kemnica, Vacija

Starptautiskais seminārs par gudronu un sērskābā gudrona atjaunošanu Kemnica, 2006. gada 23./24. oktobris
«CORVUS Company»kompānijas augstāko amatpersonu un vadošo tehnisko speciālistu personā pēc organizatoru komitejas aicinājuma piedalījās starptautiskajā seminārā, veltītajā gudrona un atjaunošanai, kas notika laika periodā no 23. līdz 24. oktobrim Kemnicā (Vācijā).

«CORVUS Company» tehniskie speciālisti bija ieinteresēti kompāniju BAUFELD un MUEG,tehniskajās izstrādnēs, ko iespējams pielietot Inčukalna projektā.
             
Semināru plānoja un organizēja kompānijas BAUFELD un MUEG ar mērķi prezentēt un apspriest konkrētus gudrona un sērskābā gudrona atjaunošanas rezultātus, kā arī dalīties pieredzē ar semināra apmeklētājiem.Kopumā seminārā bija vairāk kā 50 apmeklētāju no Beļģijas, Vācijas, Lielbritānijas, Horvātijas, Latvijas, Rumānijas, Slovēnijas, Čehijas, Austrijas un Francijas. Apmeklētāji pārstāvēja projektu īpašniekus (piemēram, attīrošo rūpnīcu), tehniskus birojus, sabiedriskas organizācijas un sauszemes aģentūras (piemēram, ierindas Rumānijas pilsētas mērs, satiksmes pārstāvis), kā arī ministriju padomnieki no Čehijas un Latvijas.BAUFELD un MUEG prezentēja viņu darba rezultātus par sērskābā gudrona atjaunošanas projektu Kemnicā, apjomā vairāk kā 150 000 tonnas. Šeit bija prezentētas reutilizācijas, attīrīšanas procedūras, materiāli-tehniskais nodrošinājums un atjaunošanas procesa cieto otrreizējo kurināmo utilizācija. Turklāt semināra organizētāji uzsvēra, kur un kad var notikt specifiskas problēmas atjaunošanas procesa gaitā, kas būs jāizskata projektu menedžeriem izmantojot sarežģīto tehnoloģiju, un kādiem ir jābūt atļauju saņemšanas un kooperācijas procesiem ar dabas aizsardzības orgāniem.

BAUFELD un MUEG sniedza apmeklētājiem iespēju detalizēti izvērtēt un apspriest rezultātus, arī ņemot vērā viņu pašu projektus. Lekcijas par līdzīgiem projektiem no Slovēnijas, Beļģijas, Horvātijas, Rumānijas, Čehijas un Vācijas pieļāva apmeklētājiem dalīties pieredzē tehniskajos un organizatoriskos jautājumos. Šeit tika sniegtas atbildes un apspriesti jautājumi par alternatīvām tehnoloģijām un izdevumu uzskaiti. Īss finanšu jautājumu pārskats bija sniegts uz Eiropas Komisijas atbalsta iestāžu darbību pamata.Plēnumā un mazajās grupās vakarā notika apspriedes par projektu plānošanu un realizāciju un par galvenajām atjaunošanas procesa problēmām. Piemēram, oriģināla materiāla detalizēto pētījumu realizācija, emisijas problēmu risināšana, otrreizējo kurināmo produktu kvalitāte, kas ražoti no sērskābā gudrona un gudrona izmantojot noteiktas receptes piedevām, atļaujas process un pareiza mērījumu instrumentu izmantošana, drošai rīcībai projekta realizācijas laikā. Šie jautājumi bija izskatīti simpozijā, jo tie paskaidroja, kādēļ projekts var būt īstenots līdz apmierinošai pabeigšanai ar kontrolējamiem izdevumiem.Par speciālo punktu apspriedēs kļuva noteiktā valstī attīstītie jēdzieni un tehnoloģijas, kas nav jebkurā gadījumā piemērotas citām valstīm galveno ekoloģisko mērķu atšķirību dēļ. To apsprieda simpozijā par projektu Rieme, Beļģijā. Lieli sērskābā gudrona produktu apjomi nekad nebūtu iespējams uzglabāt brīvā dabā Vācijā, un iedarbība uz attiecīgo piesārņotāju sliekšņa lielumu ir zemāka. Augstas ekoloģiskas un juridiskas prasības Vācijā tomēr ir standarti daudzām ES valstīm.Daži apmeklētāji pieminēja, ka ir ļoti grūti aprēķināt izdevumus, ja rodas neparedzētas problēmas, tādas, kā pārāk liela emisija, pārāk liels sērskābā gudrona apjoma palielinājums, pārāk liela tehniskā aprīkojuma sarukšana. BAUFELD un MUEG spēja atbildēt uz jautājumiem pamatojoties uz savas pieredzes. Dažas grupas simpozijā uzsvēra projektu finansējuma jautājumu. Pētījumi un koncepcijas bija skaidras, finansējuma jautājums palika neskaidrs. Ir pieredze, speciālas Eiropas finansēšanas un atbalsta programmu zināšanas, kas valstīm ir nepieciešamas to izmantošanai.

Simpozija otrajā dienā apmeklētājiem bija iespēja apskatīt BAUFELD/MUEG būvlaukumu, kas paredzēts sērskābā gudrona lagūnas plūsmas atjaunošanai Mitelbahā, gudrona un sērskābā gudrona apstrādes rūpnīcu MUEG darba jomā, kā arī elektrostacijas Schwarze Pumpe Vattenfall. Tika apspriesti jautājumi un apmeklētāju pašu projektu praktiskie darbi dažādās atrašanās vietās.

BAUFELD un MUEG vadība bija novērtēta, jo viņu iniciatīva Starptautiskajā Simpozijā guva lielu atbalstu apmeklētāju vidū. Simpoziju, un jo īpaši Kemnicas projekta tehniskais saturs var būt izmantots turpmākiem projektiem.