22.11.2007 Rīga, Latvija

«Vide un Energija 2007»


24. novembrī noslēdzās 3. starptautiskā enerģētikas un videi draudzīgu enerģijas sistēmu un tehnoloģiju izstāde “Vide un Enerģija 2007”, ko rīkoja Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides ministriju, Baltijas Vides forumu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Sustainable Energy Europe.Izstādē piedalījās 75 uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Itālijas, Krievijas un Kanādas. SIA „CORVUS Company” pagajušo gadu aktīvi piedālijās izstādēs un šogad sevi prezentēja divos virzienos:SIA „CORVUS Company” bija ļoti svarīgi pastāstīt sabiedrībai cik bīstami var būt, ja cilvēks pret dabu atiecas ar vienaldzību. Lai piesaistīt sabiedrības uzmanību vides problēmās mūsu kompānija demonstrēja informacionālo videoklipu, kurā bija parādīts, kas notiek ja cilvēks nepievērš uzmanību tādām svarīgām lietām kā vides piesārņošana ar ogļūdeņražiem, kas notiek uz naftas duļķu apglabāšanas poligoniem, naftas duļķu uzkrājēju rūpnīcās un naftas gāzes uzņēmumos, kā arī naftas produktu transportēšanas laikā, un gala rezultātā, kas notiek ar dabas resursiem un cik daudz ļaunumu cilvēks nodara apkārtējai videi. Bija piedāvāti priekšlikumi vides kvalitātes uzlabošanai. Šis informacionalais videoklips guva plašu sabiedrisko rezonanci, tika saņemti piedāvājumi videoklipa demonstrēšanai Lietuvas un Vācijas televīzijā valsts kanālos.SIA „CORVUS Company” prezentēja jauno pakalpojumu — bīstamo atkritumu komplekso apkalpošanu uzņēmumos, kura ietver visu veidu bīstamos atkritumus, elektriskās un elektroniskās iekārtas, visu veidu iepakojumu — kartons, plastmasa, stikls, metāllūžņi un koks, uz kuriem mūsu kompānijai ir B kategorijas atļauja.

Uz plakātiem un stenda dekorācijām bija izvietoti visi kompānijas darbības veidi.

SIA „CORVUS Company” piesaistīja ļoti daudz jaunus klientus un noslēdza ar viņiem līgumus par komplekso atkritumu apkalpošanu, kas neizbēgami uzlabos apkārtējās vides kvalitāti.

Kompānijas stends bija atzīts par labāko, apliecinājums tam ir saņemtais izstādes diploms “Vide un Enerģija 2007”.