25-29. Jūnijs Maskavā, Krievija

«НЕФТЕГАЗ-2012»

No 25 līdz 29 jūnijam Maskavā norisinājās 17-tā starptautiskā izstāde «НЕФТЕГАЗ 2012» Pasākumā piedalījās 500 kompānijas, kuru izstāžu stendi bija izvietoti četros kompleksa «Экспоцентр» paviljonos. Izstāde «Нефтегаз» sapulcē pasaules vadošos speciālistus naftas gāzes sfēras industrijā.Viens no izstādes mērķiem bija – atspoguļot ekoloģiskos uzdevumus, kuri ļauj efektīvi, racionāli un saudzīgi izmantot dabā esošos resursus. Mūsu kompānijas ilggadējā pieredze šajā jomā ļauj mums ieņemt vadošās pozīcijas ziņojumos šajā problēmā, konferencēs, kas tiek vadītas šīs izstādes ietvaros. Maskavas biroja CORVUS Company darbinieki konferencē uzstājās ar vairākiem ziņojumiem, viena no ziņojuma tēmām „Efektīva naftas produktu izmantošana kā alternatīvā degvielai”, kura izraisīja auglīgu diskusiju ar Krievijas partneriem, kurā tika konstatēts, ka Krievijas Federācijas likumdošana šajā sfērā nepietiekami efektīva. Izstādē tika izstādītas naftas gāzes un naftas pārstrādes iekārtas, un tika prezentētas jaunākās tehnoloģijas šajā darbības jomā. Kā arī izstāde «НЕФТЕГАЗ 2012» deva iespēju nodibināt un paplašināt darījuma kontaktus, apspriest aktuālākos profesionālos jautājumus. CORVUS Company ir veiksmīga darba pieredze naftu saturošo atkritumu pārstrādes tirgū, kas tiek sasniegts pateicoties nepārtrauktai pilnveidošanai un mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanai . Starptautiskājā izstādē «НЕФТЕГАЗ 2012», tika piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunākajām iekārtām un tehnoloģijām šajā jomā. CORVUS Company speciālisti novadīja vairākas darījuma tikšanās. Darījuma tikšanās tika rīkotas ar uzņēmumiem no Krievijas, Norvēģijas, Somijas, kas ļāva mums noslēgt abpusēji izdevīgus starptautiskus līgumus.    

15. MaijsKā jau mēs rakstījām iepriekš, pagājušā gada 26.aprīlī CORVUS Company saņēma ISO standarta 14001:2004 atbilstības sertifikātu Nr. 96008-2011-AE-LVA-FINAS.

ISO 14001 standarts nosaka prasības vides pārvaldības menedžmenta sistēmai, kas ļauj uzņēmumam izstrādāt un īstenot vides politiku un mērķus, kas ņem vērā normatīvo aktu u.c. prasības, kuras uzņēmums ir apņēmies ievērot.

Neskatoties uz to, ka sertifikāts uzņēmumam ir izsniegts uz termiņu 3 gadi, standarts paredz ikgadēju vides menedžmenta sistēmas auditu ar mērķi noskaidrot atbilstību standarta prasībām. Ikvienam, kas neievēro standarta prasības, sertifikāts var tikt priekšlaicīgi atņemts.

2012.gada aprīlī CORVUS Company ir veiksmīgi izturējis ikgadējo vides menedžmenta sistēmas auditu. Audita laikā, galvenokārt, uzmanība tika pievērsta tam, vai uzņēmuma vides menedžmenta sistēma strādā pareizi.

Audita laikā tika konstatēts, ka uzņēmuma izstrādātā vides politika, kas ir uzņēmuma darbības pamatā un nosprauž uzņemuma vides ekoloģiskos mērķus un uzdevumus, atbilsts mērogam, dabai un vides ietekmei, kas rodas uzņēmuma darbība procesā un tas, ka vides menedžmenta sistēma ir integrēta ar kopējo uzņēmuma vadības sistēmu.

Standarts ISO 14001:2004, kā arī visi ISO 14000 standarti ir brīvprātīgs pasākums uzņemumiem. To saņemšana neizmaina likumu ievērošanas prasības, bet nodrošina sistēmas ietekmes novērtēšana uz apkārtējo vidi un likumdošanas prasību izpildīšanu. Tomēr, neskatoties uz to, ka ISO standarta sertifikāta iegūšana ir brīvprātīga, pastāv tendence, ka šāda sertifikācija būs viens no priekšnoteikumiem mārketinga starptautiskajos produktu tirgos. Piemēram, ES nesen paziņoja par savu nodomu pielaist tirgus apgrozībā tikai toz uzņēmumus, kuriem ir ISO atbilstības sertifikāti.