2006. gada 20. oktobrī ir saņemts patents

2006. gada 20. oktobrī ir saņemts Latvijas Republikas patents „Iekārta un paņēmiens sērskābā gudrona neitralizācijai” šis izgudrojums atiecas uz naftas produktu atkritumu un sērskābo gudronu pārstrādi naftas ķīmijas jomā. Šī izgudrojuma galvenais uzdevums ir ekonomisko procesu paaugstināšana.