2007. gadā 20. Jūlijā ir saņemts patents

Saskaņā ar 1999. gada 16 jūnija Latvijas Republikas likumu «Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm», 2007. gadā 20. jūlijā SIA „CORVUS Company” preču zīme ir iekļauta Valsts preču zīmju reģistrā ar Nr. M 57780.