15.11.2005 Maskava, Krievija

Starptautiskā izstāde «Eļļas un smērvielas 2005»

 
Noslēdzoties foruma darbam, no 2005. gada 15. līdz 18. novembrim Maskavā, Viskrievijas izstāžu centra „Paviljonā Nr.69”, tika atvērta III Starptautiskā izstāde „Eļļas un smērvielas 2005”, kura īpaši piesaistīja „CORVUS COMPANY” vadības uzmanību.Izstādē „Eļļas un smērvielas 2005” tika prezentētas eļļas, smērvielas un speciāli dzesējoši šķidrumi darbmašīnu būvniecības, mašīnbūves, metalurģijas, automobiļu būves, naftas ķīmijas, aviobūves, kuģu būves un citu nozaru rūpniecībai, kā arī autoservisiem. Izstādi „Eļļas un smērvielas 2005” Krievijas Rūpniecības un enerģētikas ministrija ir novērtējusi kā galveno nozares pasākumu.

moskva

Izstādes „Eļļas un smērvielas 2005” apmeklējums SIA „CORVUS COMPANY” deva iespēju iepazīties ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem izstrādājumiem eļļu ražošanas sfērā, apmainīties pieredzēm zinātniski-praktiskajās konferencēs un semināros, kas norisinājās izstādes ietvaros. Viens no galvenajiem jautājumiem, ko „CORVUS COMPANY” izvirzīja apspriedei konferencē bija jautājums par nolietoto eļļu pārstrādi un utilizāciju. Tā kā smēreļļas pēc ekspluatācijas iegūst bīstamo atkritumu statusu, kas savukārt nevar nesatraukt eļļu ražotājus, kā arī ņemot vērā krievu uzņēmēju nepietiekamo pieredzi šajā jautājumā, „CORVUS COMPANY” speciālisti, balstoties uz savu praksi, potenciālajiem krievu partneriem piedāvāja pakalpojumus nolietoto eļļu apkalpošanas kompleksa darba mehānisma noorganizēšanā. Šī pakalpojumu kompleksa mērķis ir mazināt apkārtējās vides piesārņojumu un, kā jau tika minēts iepriekš, tas ietver sevī ne tikai nolietoto eļļu savākšanu, uzglabāšanu, pārstrādi un utilizāciju, bet arī jaunākos risinājumus, kas saistīti ar ekoloģiskām problēmām, kuras neizbēgami rodas kompleksa galveno darbības veidu realizācijas gaitā.Tieši jaunu vides aizsardzības tehnoloģiju ieviešana un ekoloģisku problēmu risināšana eļļu ražošanas un izmantošanas jomā izraisīja paaugstinātu interesi mūsu krievu kolēģu vidū.