08.02.2006 Kaļiņingrada, Krievija

RŪPNIECĪBAS RESURSI. RŪPNIECĪBAS IEKĀRTAS – 2006

Mūsu kompānijas vadība apmeklēja starptautisko specializēto izstādi «Rūpniecības resursi. Rūpniecības iekārtas-2006», kas notika Kaļiņingradā izstāžu centrā «Baltik-Ekspo». Izstādē piedalījās vairāk kā 90 uzņēmumi no Kaļiņingradas apgabala, Krievijas reģioniem, Polijas, Vācijas un Dānijas. Izstāde notika ar Infrastruktūras attīstības ministrijas vadības atbalstu.

Mēs arī apmeklējām izstādes laikā notikušo starptautisko zinātnes un tehnikas konferenci «Energotaupība. Energoaprīkojums. Energopatēriņš». Konferencē piedalījās speciālisti no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas , Polijas, Bulgārijas, Vācijas un citām valstīm.


 

Enerģijas resursi un mūsdienīga rūpnieciskā ražošana – vieni no pašiem galvenajiem ekonomikas attīstības virzieniem, no kuru dinamikas ir atkarīgs daudzu tirgus sektoru stāvoklis. Tāpēc izbrīnu nerada šīs izstādes dalībnieku aktivitāte, vairākums no kuriem atbraukuši uz Kaļiņingradas apgabalu no tālienes, lai nodemonstrētu savus pēdējus izstrādājumus. Mūsdienās, kad energotaupīgas tehnoloģijas ir pieprasītas, lielu publikas interesi izraisīja plašais izstādē pārstāvēto pazīstamo uzņēmumu siltuma, ūdens, gāzes un elektroenerģijas kontroles un uzskaites aparātu sortiments. 

Jāatzīmē, ka par vienu no 2005. gada svarīgākiem notikumiem Kaļiņingradas apgabala energoapgādei kļuva Kaļiņingradas TEC-2 pirmā bloka nodošana ekspluatācijā. Tas ir svarīgs stratēģisks objekts, reģiona galvenā energostacija, viena no mūsdienīgākajām un tehnoloģiju ziņā labākajām stacijām Krievijā, kas ne tikai nodrošinās ekonomikas pašreizējās vajadzības, bet arī ļaus paātrinātos tempos attīstīt rūpniecisko ražošanu. Ņemot vērā reģiona ģeogrāfisko stāvokli, taču galvenokārt augstāk minēto nozaru, kā arī citu Kaļiņingradas un Kaļiņingradas apgabala uzņēmumu attīstības pozitīvo dinamiku, mums šis apgabals ir stratēģiski pievilcīgs kā potenciāla bāze partnerattiecību veidošanai ar Krieviju, kas ir mūsu uzņēmuma nākotnes plānos.