2008. gads Aprīls

«IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. FILIALE LATVIJA»

Spānijas kompānija „IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. FILIALE LATVIJA” uzvarēja valsts akciju sabiedrības LATVENERGO rīkotajā konkursā par termoelektrocentrāles TEC-2 rekonstrukciju Rīgas rajona, kā arī TEC-2 energobloka apkalpošanu uz 12 gadiem. Tas ir viens no visvērienīgākajiem projektiem Latvijā.

TEC-2 būs vismodernizētākā termoelektrocentrāle visā Baltijas reģionā, kas paaugstinās Latvijas enerģētisko neatkarību un nodrošinās klientus ar kvalitatīvo enerģiju.

CORVUS Company uz uzņēmuma līguma pamata piedalījās šajā projektā. Mūsu kompānija veica darbus videi bīstamas emulsijas izvešanā no blakus TEC-2 termoelektrocentrāles energobloka novietotām tvertnēm. Tās bija aizpildītas ar ķimikāliju piesārņoto emulsiju, radušos pēc energobloka aprīkojuma noskalošanas.Mēs veicām darbietilpību darbu, CORVUS Company avārijas dienesti strādāja visu diennakti. Ar ķimikālijām piesārņotas emulsijas atsūknēšanas darbi tika veikti izmantojot speciālo transportu un aprīkojumu, saskaņā ar ADR un ISO14001 procedūras prasībām.Atkritumi bija pārvesti uz VAS „LATVENERGO” attīrīšanas iekārtām turpmākai utilizācijai.