2008. gada 03. janvārī ir saņemts patents

2008. gada 03. janvārī ir saņemts Vācijas patents „Maisītājs — dispirģētājs”. Šis izgudrojums atiecas uz mašīnbūves jomā, pārsvārā enerģētikas un ķīmijas jomā, apkārtējās vides aizsardzībai un var būt izmantots pārtikas rūpniecībā. Šī izgudrojuma galvenais uzdevums ir paaugstināt samaisāmo vielu kvalitāti un samzināt enerģijas patēriņu.